S krova opasno zrači

GRAD Novi Sad raspisao je tender o uklanjanju radioaktivnih gromobrana sa zgrada, kao odgovorna lokalna samouprava koja staranje o zaštiti životne sredine, bezbednost i zdravlje stanovništva stavlja u prioritete svog delovanja. To potvrđuju u resornoj gradskoj upravi i naglašavaju da su započete aktivnosti na demontaži uređaja, izvora jonizujućeg zračenja, jer oni oštećeni a neuklonjeni mogu predstavljati rizik po zdravlje Novosađana, isto kao i neadekvatno postupanje sa njima. – Prema Studiji rasporeda radioaktivnih gromobrana u gradu Novom Sadu, koju je uradio Departman za fiziku PMF, a u okviru programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu, evidentirano je 36 radioaktivnih gromobrana. S obzirom na to da uklanjanje radioaktivnih gromobrana predstavlja preventivnu i sanacionu meru zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, u okviru programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu, planirano je uklanjanje radioaktivnih gromobrana. Gradska uprava za zaštitu životne sredine pokrenula je postupak javne nabavke za ovaj posao na teritoriji grada Novog Sada – kažu u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine. Pročitajte još – Zaštita od groma samo na papiru, radioaktivni gromobrani na 67 zgrada! Oni takođe navode da su u konkursnoj dokumentaciji za tu javnu nabavku definisani uslovi, kao i šta je sve neophodno da bude urađeno: demontaža, transport i uskladištenje radioaktivnih gromobana sa izdavanjem potvrda da su izloženi izvori poreklom iz radioaktivnih gromobrana uskladišteni u JP „Nuklearni objekti Srbije“, izrada projekta nove gromobranske instalacije, isporuka i ugradnja novih gromobrana i njihovo ispitivanje. PROCEDURA U KONKURSNOJ dokumentaciji, kako ističu u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, navedene su i tačne lokacije na kojima će, u skladu sa zakonom, radioaktivni gromobrani biti uklonjeni. – Taj posao planiran je za ovu godinu, a precizniji rok je teško definisati jer ga uslovljava više činilaca, a osnovni je uspešno sprovedena javna nabavka – ističu nadležni.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike