Predlog Zakona o predsedniku Crne Gore: Počasni pet godina

ODBOR za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotriće u četvrtak predlog Zakona o predsedniku Crne Gore, kojim je predviđeno da posle prestanka funkcije, ima pravo na naknadu zarade i da koristi službeni automobil sa vozačem. Osim toga bivši šef države moći će da koristi kancelariju i da zaposli po jednog savetnika i administrativnog radnika. Predviđeno je da ova prava može koristiti najduže pet godina (koliko traje mandat aktuelnom predsedniku). – Utvrđivanjem prava predsedniku Crne Gore po prestanku funkcije kao što su: počasni naziv, naknada zarade, kancelarija, pristup arhivi i pravo na lično obezbeđenje iskazuje se puno poštovanje prema instituciji predsednika – navodi se u obrazloženju zakona koji je urađen po rešenjima komšija iz Srbije i Hrvatske. Zakonom je predviđeno da po prestanku funkcije predsednik stiče pravo na počasni naziv, „bivši predsjednik Crne Gore“. Predsedniku po prestanku funkcije do ispunjenja zakonskih uslova za sticanje prava na penziju, pripada pravo na naknadu zarade u visini od 70 odsto zarade koju je primio u poslednjem mesecu pre prestanka te funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje (2.423 evra). PROČITAJTE JOŠ – Filip Vujanović dobio počasnu titulu Uz to, bivši predsednik ima pravo da koristi kancelariju, da ima jednog savetnika i jednog službenika za administrativne i tehničke poslove, pravo na upotrebu službenog vozila sa vozačem ili bez njega, najduže pet godina po prestanku obavljanja te dužnosti. Sredstva za ove namene se obezbeđuju u budžetu. Predsednik ima pravo na stalno lično obezbeđenje, ali ta prava ne pripadaju onome kome je funkcija prestala razrešenjem, u skladu sa Ustavom Crne Gore. FILIP PRVI Prava definisana ovim zakonom važe za sve predsednike koji su tu dužnost obavljali od obnove nezavisnosti Crne Gore – 3. juna 2006. godine. To pravo će iskoristiti dosadašnji predsednik Filip Vujanović, koji je u dva mandata obavljao tu funkciju.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike