Mitropolija crnogorsko-primorska: Hramovi su uvek bili naši

CRKVA je oduvek bila zakoniti vlasnik, a ne držalac svoje imovine, kao što je i država bila vlasnik svoje imovine. Ovo je poručeno iz Mitropolije crnogorsko-primorske u trenutku kada se sa adresa zvanične Podgorice često šalju signali da bi crkvenom imovinom mogla da zagospodari država. – Ako se od crkve kao vekovnog i današnjeg vlasnika crkvene imovine medijski, odnosno na nepravni način traži pravni osnov za sticanje prava svojine nad pravoslavnim manastirima, hramovima i drugom pokretnom i nepokretnom crkvenom imovinom i istovremeno tvrdi da je navodno Knjaževina i Kraljevina Crna Gora „bila vlasnik crkvene imovine“, onda bi, po svakoj logici, prvo trebalo od države tražiti pravni osnov, a ne obrnuto – naveli su iz Mitropolije. – Uglavnom se koriste izrazi „država Crna Gora“ i „Crna Gora“ iako se država do 1918. nije tako zvala. Pročitajte još: Hajka protiv vladike Amfilohija U cetinjskoj Mitropoliji smatraju da se to namerno čini kako bi se povlačio znak jednakosti između Knjaževine i Kraljevine Crne Gore kao države sa monarhijskim oblikom vladavine u kojoj je bio primenjen sistem državne vere i današnje sekularne Crne Gore kao države sa republikanskim oblikom vladavine u kojoj je primenjen sistem odvojenosti crkava i verskih zajednica od države. – Ne postoji dokument od 1860. godine do danas na osnovu koga bi moglo da se tvrdi i dokaže da je Knjaževina, a potom Kraljevina Crna Gora bila vlasnik pravoslavnih i rimokatoličkih crkava, kao i islamskih džamija. Otuda se, radi skretanja diskusije u pogrešnom smeru, namerno preskaču veoma važne činjenice da su, shodno članu 7 16. Bogišićevog Opšteg imovinskog zakonika (OIZ), „crkve i manastiri, kao i druge crkvene ustanove, kojima tu osobitost priznaju crkvena pravila i crkovna vlast, imaonici“, odnosno zakoniti vlasnici crkvene pokretne i nepokretne imovine.PITANjE IZ Mitropolije crnogorsko-primorske uputili su pitanje nadležnim organima u Crnoj Gori – da li je država bila i da li je sada vlasnik imovine Islamske zajednice i Rimokatoličke crkve? – I ko je bio vlasnik crkvene imovine drugih verskih zajednica na teritoriji koja se nije nalazila u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori, a koja se danas nalazi na teritoriji Crne Gore? U MCP tvrde da je u Crnoj Gori crkvena imovina uvek bila pod režimom crkvenih pravila, a tek potom i pod režimom državnog zakonodavstva. „I tek kada je nastajalo, a to znači mnogo kasnije“. – Što se tiče današnjeg vremena – stvar je jasna kao beli dan! Mitropolija crnogorsko-primorska i druge eparhije, crkve, manastiri i ostale crkvene ustanove su kao pravni subjekti upisivali u katastarske knjige na isti način i po istim pranim osnovima kao i svi drugi subjekti prava – firme i građani u CG. Crkveni i pravni subjektivitet Mitropolije crnogorsko-primorske u Crnoj Gori je isti kao i pre 1918. Ona je samo u periodu 1918-1922. obnovila jedinstvo sa Pećkom patrijaršijom, u okvirima SPC, sačuvavši svoju samostalnost i vlasništvo nad crkvenom imovinom. Patrijaršija srpska nije titular crkvene imovine u Crnoj Gori, kako se uporno podmeće radi obmanjivanja neupućenih čitalaca.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike