Inspekcije objavile izveštaj povodom pomora ribe u Ćehotini; SRK „Lipljen“ traži da se utvrditi šteta

PLjEVLjA – Objavljen je Izveštaj Ekološke inspekcije i Inspekcije za vode povodom pričinjene štete ekosistema reke Ćehotine, nakon što je došlo do akcidenta na reci Vezišnici i Ćehotini.Ekološka inspekcija doneli Rešenje kojim se nalaže pravnom licu Elektroprivredi Crne Gore a.d. Nikšić:1. Da fizički trajno ukloni drenažni ventil na liniji povratne vode u prvim remontnim radovima u TE „Pljevlja“, a da se do tada isti blokira – zavari u cilju sprečavanja izlivanja otpadnih voda u reku Vezišnicu.2. Da se druga dva drenažna ventila od dve linije hidrauličnog transpotrta pepela i šljake mogu koristiti jedino pri remontu postrojenja i pod uslovom da se ispušta višak vode, tek nakon ispiranja sistema čistom vodom i uzimanjam uzoraka vode od strane ovlašćene laboratorije, koja će potvrditi propisan kvalitet za ispuštanje u prirodan recipijent. 3. Da fizički obezbede instalisane ventile na mostu reke Vezišnice, kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima. 4. Da pronađu i realizuju trajno efikasno tehničko rešenje za upravljanje otpadnim vodama na odlagalištu Maljevac. Rok izvršenja mere pod prve tri tačke je odmah a za četvrtu meru je rok 90 dana od dana prijema rešenja.Objašnjeno je da subjekat nadzora poseduje Integrisanu dozvolu izdatu od Agencije ѕa zaštitu životne sredine za rad celokupnog postrojenja Termoelektrane „Pljevlja“ i obavljanja aktivnosti proizvodnje električne energije i toplotne energije na lokaciji Kalušići—Pljevlja. U istoj su propisane mere za sprečavanje udesa i otklanjanja njihovih posledica.PROČITAJTE JOŠ: INCIDENT NA ĆEHOTINI: „Mreže“ traže ostavkuPropisano je da je obavezan operater da sprovodi mere kontrole tehnološkog procesa bilo da je postrojenje u radu ili remontu kao i opreme i objekata kako bi se obezbedilo da do udesa ne dođe.U slučaju udesa operater je obavezan da istog momenta sprovede neophodne mere kao odgovor na udes.Ekološka inspekcija je podnela i Zahtev za pokretanje postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini ili neposredne opasnosti od štete, Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine za Elektroprivredu Crne Gore a.d. Nikšić-TE Pljevlja, shodno odredbama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kako bi se izvršila sanacija posledica zagađenja. Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode su Upravi policije dostavili prepis zapisnika od 05.07.2019. godine kao dio dokumentacije za dalje vođenje postupka.Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode će podneti Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica, Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić i odgovornog lica u pravnom licu, izvršnog direktora. Uzorci voda iz reke Vezišnice i Ćehotine, kao i uzorci uginule ribe su dostavljeni ovlšćenoj laboratoriji D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja CETI Podgorica na analizu. Problem vezan za uginuće ribe i dalje postupanje po istom je u nadležnosti poljoprivrenog inspektora Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.Podsećanja radi policija je danas, 10. jula Tužilaštvu podnela krivičnu prijavu protiv Elektroprivrede CG-Termoelektrana“ Pljevlja“ i četri fizička lica- zaposlena u TE „Pljevlja“ , koja su osumnjičena za zagađenje životne sredine i nepreduzimanja mera zaštite životne sredine, sve u vezi nedavnog ekološkog incidenta i pomora ribe u reci Ćehotini. Treba kazati da su odmah nakon pomora ribe u reci Ćehotini odgovorna lica iz EPCG Termoelektrane „Pljevlja“ izjavila da nisu odgovorni za pomor ribe. Zartim je rečpeno da iz TE „Pljevlja“ nisu imala potrebu da aktiviraju ventil i da je nepoznato lice aktiviralo drenažni ventil na liniji povratnih voda sa odlagališta pepela i šljake Maljevac pri čemu je došlo do izlivanja otpadnih voda u reku Vezišnicu i dalje u reku Ćehotinu.Samo nekoliko dana posle incidenta posebna komisija EPCG, kako su saopštili, je nakon detaljne analize utvrdila da je smenski inžinjer R. D., po sopstvenom priznanju, bez poštovanja definisane procedure, dao ovlašćenje za aktivnost rukovaocu na pomenutom ventilu zbog čega je došlo do ekološkog incidenta.SRK „LIPLjEN“ TRAŽI DA SE FORMIRA KOMISIJA KOJA ĆE UTVRDITI ŠTETUSPortsko ribolovni klub „Lipljen“ koji gazduje pljevaskim vodotocima saopštio je da neće trgovati ovim slučajem, pomora ribe u Ćehotini, i da će insistirati da se formira validna komisija iz nadležnih institucija i analizira šta je sve ekološkim incidentom uništio.Oni su ovo saopštili nakon što se Elerktroprivreda CG (EPCG) saopštenjem izjasnila da je spremna da sanira nastalu štetu nakon ekocida u Ćehotini. Iz EPCG nije preciznije kazala na koji način planiraju nadoknaditi štetu. S obzirom da nisu gotovi zvanični nalazi koji će pokazati o kakvoj i kolikoj šteti je reč, ova spremnost EPCG je na čekanju.- U kontaktu smo sa predsednikom Opštine Pljevlja, gospodinom Golubovićem koji je prihvatio da kontaktira predstavnike Ministarstva, Elektroprivrede, da organizuje sastanak u Pljevljima gdje bi mi razgovarali na temu nadoknade štete i procene štete. Ja ću biti prisutan ispred SRK “Lipljen”. Ne želim da se na taj način dogovaram niti da ja snosim odgovornost da prodam ono što je načinjeno prirodi. Predložiću Elektroprivredi, pošto je izrazila volju da nadoknadi štetu, da angažuje stručna lica, a ta stručna lica su na Biološkom fakultetu, gdje postoje etiolozi, biolozi, a postoji i član zakona o sladkovodnom ribarstvu i mi smo se upravo jutros obratili Ministarstvu poljoprivrede, po kome kada se desi pomor ribe i kada se mi njima obratimo, dužni su da formiraju jednu komisiju od tri člana. Jedan član je predstavnik Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, jedan predstavnik Biološkog fakulteta, to jeste biolog i jedan predstavnik korisnika voda, to jest ispred RK “Lipljen”. Na tom sastanku ću insistirati da to komisija stručna proceni a ne samo mi kao ribolovni klub. Ministarstvo je to prihvatilo, nadam se da će prihvatiti i ljudi iz Elektroprivrede” – kazao je Vaso Knežević, predsednik SRK „Lipljen“.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike