Crna Gora: Dužnicima prete blokadom računa

ČAK protiv 750 preduzeća Poreska uprava Crne Gore pokrenula je postupak prinudne naplate jer ne plaćaju redovno obaveze prema prihvaćenom reprogramu poreskog duga koji iznosi 30 miliona evra. U slučaju da prinuda ne da očekivane rezultate, uslediće uvođenje stečaja, što je ovih dana i najavio Miomir M. Mugoša, direktor Poreske uprave. – Stečajni postupak se uvodi ukoliko stečajni dužnik ne odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze, odnosno od dana preduzimanja mera prinudne naplate, blokadom žiro računa – saopštili su iz Poreske uprave. Pročitajte još: CVETA PRINUDNA NAPLATA: Dužnicima plene čak i deonice „Telekoma“ Zakon o reprogramu poreskog duga usvojen je krajem 2016. godine. Na početku se za reprogram prijavilo oko 6.500 poreskih dužnika, a uslovi su bili da uplate jednokratno 10 odsto ukupnog duga na početku, a preostali deo plaćaju u 60 mesečnih rata. – Stepen poštovanja reprogramiranih obaveza kreće se oko 70 odsto. Kroz realizaciju Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, započeta je naplata potraživanja i od značajnog broja onih kompanija koje godinama nisu bile u mogućnosti da izmire dospele poreske obaveze i koje se nalaze na takozvanoj crnoj listi poreskih obveznika. Poreska uprava u kontinuitetu preduzima mere prinudne naplate prema obveznicama kod kojih su rešenja o reprogramu na snazi, kao i kod onih obveznika kojima su ona ukinuta zbog značajnog kašnjenja u izmirivanju dospelih obaveza. Poreska uprava je do sada podnela predlog za pokretanje stečajnog postupka kod poreskih obveznika “Komerc”, “Keka”, “Put Bara”, “Montenegro sekjuriti” iz Podgorice, kojima su rešenja o reprogramu ukinuta zbog neizmirivanja jednokratne uplate, a u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, a kod kojih ostalim merama prinudne naplate nije bilo moguće naplatiti poreski dug u ukupnom iznosu od 2.967.242,54 evra, pri čemu su u međuvremenu dospele i ostale neizmirene obaveze – poručili su iz Poreske uprave. Minimalni iznos mesečne rate koja može biti predmet reprograma duga za fizičko lice koje ne obavlja privrednu delatnost iznosi 50 evra, za preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu od 70, a prema stvarnom dohotku 100 evra. Pravno lice koje ima od šest do 50 zaposlenih plaća 500, dok oni sa preko 50 zaposlenih plaćaju hiljadu evra mesečne rate. Pročitajte još: NOVAC OD KONCESIONE NAKNADE: Građanima po akciji 12,41 evro Kroz reprogram poreskog duga do sada je prihodovano 29,9 miliona evra, pri čemu je 2017. naplaćeno 24,2 miliona, a u prvom kvartalu ove godine 5,7 miliona evra. NAJVEĆI DUŽNICI PREMA podacima Centralne banke Crne Gore, u blokadi je 16.690 preduzeća i preduzetnika, a koncentracija duga relativno je velika, tako da deset najvećih dužnika učestvuje sa 15,07 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 90,4 miliona evra. Oko 35,9 odsto ukupnog iznosa blokade ili 215,4 miliona, otpada na 50 najvećih dužnika koji čine 0,31 odsto svih evidentiranih. U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.500 dužnika čija je blokada iznosila oko 40,1 milion evra. Duže od godinu u blokadi je 14.160 kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano 559,6 miliona evra!

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike