ODOBRENA IZGRADNjA 29 NOVIH KUĆA ZA POVRATNIKE: Predstavnici Kancelarije EU na Kosovu i Ministarstva za povratak

NA nedavno održanoj elektronskoj sednici Upravnog odbora projekta „Povratak i reintegracija na Kosovu, peta faza“, predstavnici Kancelarije EU i Ministarstva za zajednice i povratak doneli su odluku o izgradnji novih 29 kuća za povratnike i interno raseljene iz opština Istok, Orahovac, Štrpce, Peć i Gračanica.

(Večernje novosti)

Napišite komentar