Samoupravni talas

„NARODNO pozorište je institucija kulture od najvećeg simboličkog značaja za svaku državu, pa tako i Srbiju. Otud obavezna briga države za njen rad i razvoj. Vlada i njeno resorno ministarstvo, kao izvršni deo državne vlasti, upravljaju Narodnim pozorištem tako što, na osnovu dobijenog demokratskog mandata, postavljaju upravnika, koji takođe ima mandat funkcije. Ovaj mandat dovodi u pitanje jedna grupa glumaca iz ansambla Drame (ne i iz Opere i Baleta) Narodnog pozorišta, koji su organizovani kao sindikat 'Singlus'. Oni traže ostavku, i to ultimatumom (do utorka u 22 časa!!). Kako razumeti i objasniti ovu pojavu sindikalnog zahteva za ostavku legalnog i legitimnog upravnika NP? Odgovor obuhvata dve stvari: 1) da li će personalna promena promeniti stanje i odnose u instituciji? i 2) kakva je budućnost NP u godini jubileja – 150 godina od osnivanja? Onaj ko rešava sadašnji konflikt mora da predvidi budućnost rada ove ustanove.“ Ovo poručuju Bratislav Petković, ministar kulture i informisanja od 2012. do 2013, i dr Zoran Avramović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja 2013. godine, u zajedničkom pismu javnosti, povodom „bure“ u Narodnom pozorištu. U njihovom saopštenju, dalje se navodi: „Odmah da bude jasno, nije ovde reč o upravniku Dejanu Saviću već o autoritetu onoga koji ima mandat uprave. A to su Vlada i njeno resorno ministarstvo. Otkuda sada da grupa glumaca organizovanih u sindikat traži ultimatumom ostavku od upravnika pozorišta? Ako postoje primedbe na rad upravnika sindikalne prirode, onda ih treba rešavati na tom nivou. Ali zahtev za ostavku je faktički iskorak iz sindikalnog polja u prikriveno političko jer je očigledno da se demonstrira moć. Onaj ko ima legalni i demokratski mandat (a on je uvek ograničen) ispušta ga iz ruke i predaje jednoj sindikalnoj grupi. Na taj način vidimo dejstvo nekadašnjih samoupravnih odnosa u kojima svako ima malo vlasti, kako u državi tako u institucijama. Ako nisi upravnik pozorišta, onda si član partijske organizacije ili sindikata a svi dejstvuju na zboru radnih ljudi. Danas nema partijskih organizacija u ustanovama kulture, ali ima sindikata i prikrivenih političkih interesa.“Zoran Avramović U nizu ustanova koje se finansiraju iz budžeta, po rečima Petkovića i Avramovića, još uvek su u praksi određeni oblici samoupravnih odnosa: ne poštuje se mandatar, a time ni izborna volja građana. PROČITAJTE JOŠ – Vukosavljević: Sa predsednicom Vlade rešavamo krizu u Narodnom pozorištu „Isporučivanje ultimatuma je kristalno jasan primer odnosa proceduralnog mandata i samovolje sa elementima prinude. Eventualno smenjivanje upravnika NP suštinski neće ništa rešiti. A reč je o sledećem. Bilo bi dragoceno za Vladu, Ministarstvo kulture i informisanja a i za javnost, da sindikat 'Singlus' saopšti podatke o broju zaposlenih i o angažmanu zaposlenih u predstavama. Drugim rečima, da nam kaže koliko scenskih umetnika radi, koliko njih godinama ništa ne radi a prima platu, koliko ih je u inostranstvu, a ovde prima platu. Uz svu važnost poboljšanja uslova rada, koje sindikat pominje, ovo pitanje je najvažnije. Najveći deo budžeta resornog ministarstva odvaja se za NP. Pa logično je i pravedno da javnost zna kako se taj novac troši. Dok se ovo osnovno pitanje ne reši, svaka personalna promena biće samo promena ličnosti upravnika i ništa više. Kako stvari stoje, teško će bilo koji upravnik da zaustavi plaćanje nerada. Paradoksalno je da se ovoj suštinskoj promeni protive oni koji priželjkuju evropske integracije. Treba znati da kada se integrišemo, rad NP biće sasvim drugačije organizovan. Scenski umetnici će biti angažovani po ugovoru, a Vlada će postaviti umetničkog direktora koji će, u svom mandatu, biti njoj odgovoran.“ Petković i Avramović zaključuju da „kako sada stvari izgledaju, budućnost NP nije vedra“:Bratislav Petković „Budžetski novac će se rasipati, neće biti snage da se odvoji rad od nerada, kvalitet od nekvaliteta, a glavna bitka će se odvijati na temu ko će biti na čelu ustanove NP – 'naš ili vaš'. Tu će biti malo kulture, a previše materijala za medije koji jure takve 'afere'. Ovaj događaj u NP je samo jedno malo dugogodišnje upozorenje o potrebi za reformama institucija u kulturi. Privredni poredak i drugi delovi sistema se menjaju u smislu jačanja odgovornosti. Biti odgovoran znači biti u svojoj profesionalnoj ulozi, voditi računa o trošenju budžetskih sredstva, odlučivati u svojoj nadležnosti. Kada je reč o odnosu države prema kulturi, to pitanje još nije na pravi način postavljeno.“

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike