Radovi na drugoj fazi rekonstrukcije arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči privode se kraju

U okviru druge faze radova kapitalnog projekta Vlade Republike Srbije „Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči“ završeni su radovi na zaštiti arheološkog nalazišta od štetnog dejstva voda Dunava, a trenutne aktivnosti koje obuhvataju popločavanje šetališta i čišćenje kamene obaloutvrde će biti završene do kraja juna.

(RTS)