„Proplamsaji ili uvod u ćutanje“, izbor stihova Milovana Danojlića nastajalih tokom 30 godina

U ediciji Kolo Srpske književne zadruge objavljena je knjiga pesama Milovana Danojlića „Proplamsaji ili uvod u ćutanje“. Izbor stihova nastajalih od 1990. do 2020. godine pesnik je sačinio pred kraj života.

(RTS)