Predstava „Dar“ – razumeti autizam i prihvatiti različitost

Udruženje roditelja dece sa autizmom „Korak po korak“ iz Pirota, organizovalo je pozorišnu predstavu kako bi se šira zajednica, kroz dramaturšku obradu, upoznala sa problemima koje prate autističnu decu i njihove porodice. Ideja ovog udruženja je i osnivanje centra za svu decu sa smetnjama u razvoju.

(RTS)