Predsednik Saveta za srpski jezik za Oko magazin: Jezik se ne uređuje političkim dekretom

Za tri meseca stupaju nad snagu i kaznene odredbe Zakona o rodnoj ravnopravnosti. I to one koje se odnose na jezik u javnim ustanovama, školama (što podrazumeva i diplome i učebenike) i u medijima. Za one koji ne koriste rodno osetljive termine, kazne bi mogle da budu od 50.000, pa čak i do dva miliona dinara, zavisno od težine prekršaja i da li je reč o fizičkom ili pravnom licu.

(RTS)


Ostavite komentar