„Homoljski motivi“ – očuvanje tradicije, ali i pokretačka snaga

U okviru 56. Smotre narodnog stvaralaštva „Homoljski motivi“ održan je „Diplomatski dan kolonije Štampujit veza“.

(RTS)