Filozofija spasa i estetizacija otpada

Kulture spasa obično dolaze iz religija. Ali sa ubrzanim klimatskim promenama, svaka grana čovekovog angažmana stoji pod pritiskom da izradi vlastiti plan za ovozemaljski spas.

(RTS)