„Čuka“ odnela penziju

VIŠEGODIŠNjI sukob između Književne zajednice „Borisav Stanković“, na čijem je čelu istaknuti pesnik Miroslav Cera Mihailović, i opštinskih vlasti Vranja, prebačen je na drugi „front“. Odlukom Gradske uprave ovih dana je odbijen Mihailovićev zahtev za uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, na šta kao samostalni umetnik ima pravo. U obrazloženju se podseća da je Skupština grada donela Odluku o bližim uslovima i načinu sticanja ovog prava, među kojima i taj da samostalni umetnik „ne poseduje, niti član njegovog porodičnog domaćinstva, nepokretnu imovinu, osim one u kojoj stanuje. A Mihailović je, navodi se, vlasnik nepokretne imovine, odnosno zemljišta od 3,1 hektara, koje se u katastru vodi kao „Gola čuka“, i zbog toga se njegov zahtev odbija. U žalbi na ovakvo rešenje Mihailovićevi advokati su istakli da je prvostepeni organ, i jezički, i logički, pogrešno protumačio pomenutu Odluku: – U ovom slučaju radi se o šumskom zemljištu, pa svojstveno tome, prema tumačenju prvostepenog organa može postojati i „šumsko zemljište u kome se stanuje“. Kako podnosilac zahteva upravo poseduje šumsko zemljište, to znači da se u njemu može i stanovati i usled toga treba odbiti predmetni zahtev?! Taj i takav metod tumačenja odnosne norme imao bi obeležja, metaforično govoreći tzv. „šumskog argumenta“ jer počiva na logičnoj mogućnosti, da podnosilac zahteva, sam ili sa članovima porodičnog domaćinstva, živi na „šumskom zemljištu“ koje poseduje?!PROČITAJTE JOŠ – Cera Mihailović o nagradi „Branko Miljković“: Izbor je namešten? U izjavi za „Novosti“ ogorčeni Mihailović se pita šta se moglo i očekivati od onih koji su koliko juče biblioteku, legate, umetničke slike i predmete neprocenjive vrednosti, u vlasništvu Književne zajednice, pokušali da bace na gradsku deponiju i nameravali da ovu instituciju kulture, i posle više apela i upozorenja resornog ministarstva, do kraja satru i unište? – Konačno je do kraja razgolićena i obelodanjena politika beskrupulozne i bahate, drske i osione, autistične i neuke gradske vlasti, nedorasle zadatku koji im je nepromišljeno poveren. Ovo je tek najnovija iz arsenala metode ataka na goli život, što bi trebalo da predstavlja krunu decenijske besomučne hajke. Na sceni je klasičan politički linč sračunat na zastrašivanje i potpuno obeshrabrivanje svakog ko na bilo koji način iskoči iz stada ili se, ne daj bože, usudi da slobodno misli, govori i stvara, opredeli za dostojanstven život čiste duše i svetlog obraza. RETROAKTIVNA ZABRANA PESNIK je zahtev za uplatu doprinosa podneo 22. marta ove godine, a opštinska odluka kojom je odbijen, stupila je na snagu 30. maja, čime je prekršen zakon o zabrani retroaktivnosti. U žalbi se, takođe, podseća da drugi umetnici imaju i desetostruko veću nepokretnu imovinu od „šumskog zemljišta“ koje ima Mihailović, pa to nije bila smetnja za ostvarivanje njihovih prava.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike