Vasiljević: Novim merama za pomoć privredi Vlada šalje tri signala

Vasiljević ističe da je prvi signal koji se šalje da Vlada sa svojim partnerima intenzivno razmišlja i pravi planove kako da se pomogne privredi koja je ugrožena i to je jako dobro.

Drugi signal je da su ove mere mnogo bolje ciljane nego neke ranije i dobro je to što je država učinila neki napor da se svima pomogne i treći to što je država učinila procenu broja privrednih subjekata koji su najviše ugroženi u ovom trenutku i kojima treba pomoći.

"Ono što je manje pozitvno to je da svi treba da budemo realistični u vezi sa dometom tih mera. One su ograničene na relativno mali spektar privrednih subjekata i pomoći će im ali ne možemo očekivati da će rešitii sve njihove probleme koji nastaju zbog ove krize", naglašava direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u.

I firme koje ne posluju direktno pogođene su krizom jer za stvaranje jedne jedinice Bruto domaćeg proizvoda, trošimo mnogo više energije nego što je to evropski prosek.

Prema rečima Vasiljevića relativna energetska neefikasnost naše privrede je problem koji nas dugo prati i on sada eskalira u ovom okruženju.

"Prema podacima, naša ekonomija je neefkasna u trošenju energenata 3,5 do četiri puta u odnosu na države EU. To je bitan element na način na koji je naša ekonomija ugrožena. Ima i drugih – prekid lanaca snabdevanja sirovinama i repromaterijalima koji pogađaju veliki broj privrednih subjekata", objašnjava Vasiljević.

Dodaje da oko 36 procenata privrednih subjekata očekuje snažne i negatvne efekte krze ali samo 12 porocenata očekuje takve efektne na njihova preduzeća.

"To znači da kada razmišljamo na globalnom nivou da smo malo negativniji nego u vezi sa onim procenama koje možemo preciznije da damo i koje se odnose na sopstveno preduzeće", poručuje direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u.

Naglašava da ćemo u narednom perodu biti više upućeni na okruženje nego što smo bili u ranijem perodu.

"Radi se o tome da su neki lanci snabdevanja prekinuti i moraćemo da potražimo neke odgovore u regionu. To je jako dobro i treba uvek da se podsetmo da Srbija sa nekim zemljama u regionu ima veliki trgovinski suficit i to je prostor koji može dodatno da raste. Sve poltičke i ekonomske mehanizme koji nas povezuju treba da podržimo koliko možemo", kaže Vasiljević.

Srpska i hrvatska privreda pokreću inicijativu da se ubrza protok robe preko graničnih prelaza između dve države, i usklade radna vremena hrvatskih i srpskih graničnih inspekcijskih službi.

Prema rečma Dušana Vasiljevića to treba posmatrati u kontekstu inicijative Otvorenog Balkana, Inicijative za saradnju šest zemalja Zapadnog Balkana, i sve mere koje idu za tim da se spuste barijere za trgovanje su jako dobre.

Prema rečima Vasiljevića ova kriza nije naša razvojna šansa i ona će sigurno pogoditi našu privredu i građane i to već čini.

"Postoji mnogo toga do čega će ova kriza dovesti za šta očekujemo da će biti pozitivno. Verujem, da će analitičari za 20 godina, kada budu posmatrali ovo vreme, moći da konstatuju da je niz inovacija baš sada razvijeno ili dovedeni u stanje da mogu da budu stavljeni na tržište i koje su odgovor na ovu situaciju. Moramo da razvijamo sektor inovacija, digitalnih transformacija i sve ono što možemo da učinimo da naša privreda bude dugoročnije konkurentna", poručuje direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike