Usvojena Strategija za sprečavanje „pranja“ para: Bolja kontrola tokova novca

VLADA Srbije je usvojila Strategiju za sprečavanje „pranja“ novca i finansiranje terorizma za period od 2020. do 2024. godine. Cilj dokumenta je da sačuva privredu od nelegalnih tokova novca.Ministar finansija Siniša Mali ističe da „pranje“ novca negativno utiče na društvo. Ogleda se u smanjenju legalnog privrednog sektora, uticaju na novčanu masu i devizni kurs, kao i na poreski sistem.- Strategija predstavlja izraz koordinisanog pristupa ovim problemima – rekao je Mali. – Ona je i dokaz postojanja značajnog opredeljenja na visokom političkom nivou za njihovo rešavanje, što se i u međunarodnom kontekstu očekuje od država posvećenih globalnoj borbi protiv „pranja“ novca i finansiranja terorizma. Izazova je mnogo. Sve više je u upotrebi elektronski novac koji je teže pratiti nego gotovinu. Novac postaje virtuelno sredstvo, broj na ekranu računara ili telefona. Zbog toga su važne procedure i regulativa, hvatanje koraka sa razvijenim svetom.Radiće se na sprečavanju unošenja u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom. Planira se efikasno i delotvorno kažnjavanje onih koji su „prali“ novac i oduzimanje nezakonito stečene imovine.

(Večernje novosti)

Napišite komentar