Udruženje ENECA oglasilo poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara

Udruženje ENECA iz Niša oglasilo je poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke velike vrednosti za nabavku dobara.

Predmet nabavke – Oprema za preradu voća i povrća

Rok za podnošenje ponuda je 13.08.2020. do 14 časova. Ponuda se podnosi isključivo putem pošte u zapečaćenoj koverti ili kutiji. Ponuda mora biti sačinjena na preuzetom obrascu.

Biće razmatrane samo blagovremene, odgovarajuće i prihvatljive ponude. Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije predata naručiocu do isteka roka za podnošenje ponuda.

Za sva pitanja mozete kontaktirati udruženje ENECA putem maila office@eneca.org.rs.

Tekst Poziva za podnošenje ponuda u postupku nabavke velike vrednosti i Obrazac Ponude za nabavke velike vrednosti možete preuzeti sa sajta udruženja ENECA

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike