Srbijagas otpisao zastarela potraživanja; Redžović: Nema više prostora za opraštanje dugova

Sa sednice Nadzornog odbora Srbijagasa je poručeno da to javno preduzeće nema više prostora da oprašta dugove kupcima.

Predsednik Nadzornog odbora Muamer Redžović, u vezi sa procenom rizika naplate potraživanja, istakao je da u otežanim uslovima poslovanja, kada se ima u vidu to da sve obaveze moraju da se plate, Srbijagas nema više prostora da oprašta dugove svojim kupcima.

Redžović je dodao da cilj preduzeća mora da bude da se otpis potraživanja u narednom periodu svede na najmanju moguću meru.

Nadzorni odbor doneo je i odluku o usvajanju rezervisanja za sudske sporove.

Na sednici je usvojen Izveštaj o proceni rizika naplate kratkoročnih potraživanja i plasmana, odnosno o njihovom vrednovanju, kao i Izvešta o vrednovanju dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih potraživanja na kraju godine.

Nadzorni odbor usvojio je i Izveštaj stručne komisije u vezi sa sagledavanjem odstupanja tržišnih vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina i nematerijalne imovine u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike