Savić razrešen sa funkcije predsednika Saveta guvernera

Na sednici je, takođe, konstatovan i prestanak funkcije Đorđu Jevtiću na mestu direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama Narodne banke Srbije zbog isteka mandata.

Odbor će, u skladu sa zakonom, pokrenuti postupak za izbor novog direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama NBS i predsednika Saveta guvernera NBS.

Odbor je na sednici prihvatio i Predlog zakona o potvrdivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C, između Srbije i Evropske investicione banke.

Predlog zakona obrazložio je direktor Uprave za javni dug Ministarstva finansija Branko Drčelić koji je naveo da je taj ugovor potpisan 12. jula 2017. godine, u iznosu od 50 miliona evra, na period od 25 godina otplate, uz grejs period od cetiri godine.

Sredstva će se povlačiti u najviše pet tranši, a povlačenje se očekuje do kraja 2021.godine.

Zajam je uzet bez provizija i naknada, a u slučaju da se sredstva ne povlače, za državu nema dodatnih troškova.

Deo sredstava za nabavku opreme za kliničke centre obezbeđuje Republika Srbija u iznosu od 15 miliona evra, istakao je Drčelić.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike