Odjavite se na vreme da bi sačuvali staž

U PROTEKLOM periodu mnogi samostalci koji sami uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje dobili su obaveštenje da su ostali bez staža, jer je prošlo šest meseci od roka kada su mogli da izmire zaostale doprinose. U Fondu se uveliko pišu rešenja, a mnogi su dobili i „opomenu“ da će ostati bez upisanog staža ukoliko u roku od šest meseci ne uplate zaostale doprinose. Naime, prošlog septembra je prvi put uvedena odredba (člana 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) da oni koji sami uplaćuju penziono onog dana kada prestanu da izmiruju obavezu u roku od šest meseci dobijaju rešenje kojim se utvrđuje prestanak osiguranja ukoliko u roku ne izmire dugovanja. Zato je potrebno da se odjavite na vreme kako biste sačuvali svoj prethodni staž. Samostalcima, prema novim izmenama Zakona, više nije moguće da naknadno uplaćuju doprinose pošto istekne rok od šest meseci. Dakle, ukoliko je prošlo pola godine od poslednje uplate, onaj ko sebi uplaćuje staž neće moći da nastavi uplaćivanje. Oni će, kada odluče da nastave da uplaćuju doprinose, morati ponovo da započnu radni odnos. – Ukoliko niste blagovremeno uplaćivali doprinose i znate da je od poslednjeg plaćenog perioda proteklo više od šest meseci nemojte uplaćivati novac jer se ta uplata neće prihvatiti – kažu u Fondu. – Ukoliko niste sigurni da li je prošao rok, konsultujte se s nekim u odgovarajućoj službi Fonda najbližoj vašem prebivalištu. Fond će svim samostalcima utvrditi prestanak osiguranja sa poslednjim danom do kog su uplaćeni doprinosi. Kako se ne bi dogodilo da samostalci budu iznenađeni, iz Fonda su poslali i pripremaju nova rešenja svima koji nisu u datom roku izmirili obaveze, kako bi ih obavestili da je došlo do prestanka osiguranja. Nadležne stručne službe u Fondu obračunavaju koji period je tim uplatama pokriven, a uzima se u obzir datum svake pojedinačne uplate. – Recimo, ukoliko je osiguranik uplatom izvršenom u aprilu izmirio doprinese za deo januara 2018. godine, neplaćeni doprinosi dospeli su na naplatu 15. februara – kažu u PIO. – Rok od šest meseci je istekao 15. avgusta. To što je uplata doprinosa izvršena u aprilu nije od značaja za računanje roka, već se početak roka računa isključivo od 15. dana u narednom mesecu u odnosu na prvi mesec u kom postoji neplaćen period osiguranja. Ako doprinosi nisu naknadno uplaćeni do septembra, počela je primena izmenjenih odredaba Zakona i dalje uplate više nisu moguće. Ukoliko osiguranik ipak uplati i nakon 30. septembra, ta uplata će se evidentirati i po sprovođenju odgovarajućeg postupka konstatovaće se da postoji neosnovano uplaćen iznos i vratiće se osiguraniku. Rešenje za osiguranika znači prestanak obaveze uplate doprinosa, kao i obračune kamata za dospele, a neplaćene doprinose. Praktično, ova rešenja osiguranike oslobađaju duga.DUG I KAMATA OSIGURANICI koji nisu uplaćivali doprinose, kada dobiju rešenja nemaju nikakvu obavezu, već im je samo utvrđeno svojstvo i saopšteno da više neće imati uplaćenog staža. Rešenje za osiguranika, u stvari, znači prestanak obaveze uplate doprinosa, kao i prestanak obračuna kamate za dospele, a neplaćene doprinose. Praktično, ova rešenja osuguranika oslobađaju duga i kamate za neplaćene periode osiguranja. Samostalci neće moći da se žale da nisu znali, da su prevideli ili se zakomplikovalo nešto oko dokumentacije, jer doprinosi onima koji ih sami uplaćuju prvi put na naplatu dospevaju po donošenju rešenja i njegovom izvršenju i to u roku od 15 dana, a kasnije doprinosi na naplatu stižu 15. u mesecu za prethodni mesec. POSLE 65 GODINA NOVI RADNI ODNOS RADNI odnos ne mora da prestane kad neko proslavi 65. rođendan, ali ukoliko pojedinac uz starosni uslov ima i 45 godina staža, poslodavac bi trebalo ponovo da ga prijavi i da sa njim zasnuje novi radni odnos. Zaposlenima, koji su u radnom odnosu i posle 65. godine, a već imaju 45 godina staža, poslodavac je u obavezi da nastavi da uplaćuje doprinose za PIO, ali te uplate neće ulaziti u visinu penzije. Zato je potrebno zasnovati novi radni odnos, koji će onda ulaziti u utvrđivanje ukupnog staža i doprinosa.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike