Kratki kodovi donose veliku zaradu: Da li znate šta su VAS poruke?

UKUPNO 1,17 milijardi dinara, što je gotovo 10 miliona evra, prihodovali su za godinu dana operateri koji korisnicima mobilnih telefona pružaju takozvane usluge sa dodatom vrednošću – VAS poruke. Reč je, najčešće, o četvorocifrenim brojevima na koje se šalju ili sa kojih pristižu SMS poruke – od humanitarne pomoći, preko plaćanja parkinga, pa do komercijalnog sadržaja koji i te kako ume korisnike da udari po džepu. Prema podacima iz godišnjeg izveštaja regulatorne agencije RATEL, lane je u Srbiji za ovaj posao bilo registrovano ukupno 50 firmi, koje su svoje usluge pružale preko tri mobilna operatera u našoj zemlji. – Usluge sa dodatom vrednošću i usluge prenosa poruka koje su pružali operateri, prema nameni, možemo podeliti na usluge glasanja telefonom, poslove marketinga, zabavni sadržaj, sadržaj za decu, humanitarnu pomoć, sadržaj za odrasle, igre na sreću, prenos SMS obaveštenja, bulk poruke koje se šalju u marketinške svrhe, plaćanje robe i usluga i ostalo – ističu u RATEL. Ukupni prihodi od ovih usluga za period od 2015. do 2018. godine kretali su se od 850 do 990 miliona dinara godišnje, da bi lane zabeležili rast od gotovo 20 odsto. Pročitajte još – Visoke cene teraju korisnike kod drugih mobilnih operatera – Prema raspoloživim podacima koje su operateri dostavili RATEL-u, tri operatera sa najvećim prihodom od pružanja usluga sa dodatom vrednošću i usluga prenosa poruka u 2018. godini su: NTH Media, INFOBIP i DIMOCO, koji zajedno zauzimaju 51 odsto tržišta usluga sa dodatom vrednošću – navodi se u izveštaju RATEL. Od ukupno ostvarenih prihoda, oko 92 odsto čine prihodi od usluga prenosa poruka (SMS, MMS) i prenosa poruka sa dodatom vrednošću, a ostatak od usluga prenosa glasa sa dodatom vrednošću. Lane je tako „izbrojano“ ukupno 52 miliona takozvanih VAS poruka. – Oko 40 odsto poruka pripada kategoriji „ostalo“, zbog toga što te poruke nisu vezane za standardni skup usluga sa dodatom vrednošću, već je reč o porukama kojima se prenose informacije, odnosno razna obaveštenja, šalju taksi porudžbine i upiti, na primer o stanju kursne liste i slično, ali se obavljaju i plaćanja robe i usluga – navode u RATEL. Sledi zabavni sadržaj, na koji se odnosi 30 odsto poruka, potom 20 odsto marketinških poruka. Pet odsto se odnosi na humanitarnu pomoć, tri odsto na sadržaj za odrasle, i dva odsto na glasanje telefonom. ODJAVA KADA korisnik mobilnog telefona ne želi dalje da koristi servis, on prigovor podnosi operateru usluga sa dodatom vrednošću čije je usluge koristio, ili svom mobilnom operateru čiju mrežu koristi. Tako, mogu da se blokiraju sve VAS poruke, a kod pojedinih mobilnih operatera iz te blokade može da se izostavi plaćanje parkinga i „bus plus“ usluge. PRIJAVA SAMO LIČNO Usluge sa dodatom vrednošću, takozvane VAS poruke (Value Added Services – VAS) osim osnovne cene SMS, imaju i dodatnu vrednost. Primeri takvih usluga su naplata parkinga, kupovina igrica za mobilni telefon, melodija, sličica, prijave za dobijanje različitih informacija kao što su vesti, vremenska prognoza, loto, horoskop, kursna lista, slanje komentara na TV i radio stanice, slanje oglasa, i drugi slični servisi. Korisnik se sam prijavljuje za ove VAS usluge, preko svog mobilnog telefona, pristupom određenim sajtovima i slanjem SMS poruka na određene kratke brojeve. Prilikom prijave, korisnici bi trebalo da dobiju obaveštenje o uslovima korišćenja servisa, njegovoj ceni i da potom potvrde prijavu.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike