KAKO DA ODLOŽITE PLAĆANJE PORESKOG DUGA: Morate da ispunite određene uslove

OVA oblast uređena je članom 73, 74a i 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, gde se kaže da pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga imaju svi poreski obveznici, pravna i fizička lica, i to za sve vrste javnih prihoda, uključujući i sporedna poreska davanja.

(Vеčernje novosti)

Напишите коментар