Elektronski postupci javnih nabavki kao sredstvo borbe protiv korupcije

U Transparentnosti Srbija kažu da iskustva drugih zemalja pokazuju da elektronska komunikacija u javnim nabavkama može da bude jedno od sredstava za borbu protiv korupcije zato što se smanjuje mogućnost manipulacije dokumentima koji ponuđači šalju, a olakšava se i provera potpunosti podnete dokumentacije na tenderima.

U Ministarstvu finansija navode da se elektronski postupak javne nabavke i danas sprovodi, ali ne u potpunosti.

Trenutno postoji elektronska dostupnost planova, elektronski pristupi dokumentaciji o javnoj nabavci koja uključuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju, objavljivanje odluke o dodeli ugovora, obaveštenja o zaključenom ugovoru i odluke o izmeni ugovora na Portalu javnih nabavki.

Međutim, navode za Tanjug u Ministarstvu, najznačajnija novina zakona biće da će se i ponude u postupcima javnih nabavki podnositi isključivo elektronskim putem, posredstvom Portala javnih nabavki.

Pri tom će, dodaju, na istom mestu biti omogućeno korišćenje i drugih elektronskih servisa, kao što su elektronski katalog, sistem dinamične nabavke, podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Podsećaju da je Portal putem kojeg se sprovode sve javne nabavke u Srbiji, uključujući i jedinice lokalne samouprave, ustanovljen je još 2009. godine, a modernizovan 2013. godine.

Od 2020. godine, s primenom novog zakona, u funkciji će biti novi, kvalitetniji i funkcionalniji Portal javnih nabavki, kao elektronska platforma preko koje će se sprovoditi svi postupci javnih nabavki u zemlji.

Na pitanje koje su najčešće nepravilnosti do sada uočene u postupku javnih nabavki, u Ministarstvu kažu da se one detektuju u sve tri faze javne nabavke, u planiranju, sprovodenju postupka i izvršenju ugovora.

Te nepravilnosti, dodaju, često i nisu rezultat koruptivnih namera i aktivnosti, već često i neracionalnog i necelishodnog sagledavanja potreba za nabavkom, izostanka istraživanja tržišta, te nedostatka mehanizama kontrole prilikom izvršenja ugovora.

One se odnose na nepotpune, neprecizne ili suviše precizne zahteve u pogledu predmeta javne nabavke, čime dolazi do ograničavanja konkurencije i diskriminacije među ponuđačima.

Nepravilnosti se, kažu u Ministarstvu, detektuju i u fazi stručne ocene ponuda, gde dolazi do situacija kada naručilac nejednako tretira ponuđače, odnosno za isti ili slični nedostatak jednu ponudu odbija, a drugu ne.

Takođe, često se ponude odbijaju bez zakonskog osnova ili se, pak, ne odbijaju ponuda koje su morale biti odbije, priznaju se neadekvetni dokazi, dozvoljava naknadna dopuna ponuda.

U Ministarstvu očekuju da nova rešenja, pogotovo sprovođenje elektronskih javnih nabavki, ali i dodatno povećanje transparentnosti postupka, doprinesu unapredenju sistema javnih nabavki, kroz obezbeđivanje adekvatnih mehanizama prevencije korupcije.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike