Efektiva: Sud poništio odredbu o naplati provizije za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo pravnosnažnu presudu kojom je poništena odredba o naplati provizije za osiguranje stambenih kredita kod Nacionalne korporacije (NKOSK), čime je još jednom potvrđena i nezakonitost naplate troška obrade kredita, saopštilo je danas Udruženje bankarskih klijenata Efektiva.

„Banka ovom dužniku, članu Efektive, mora da vrati 43.000 dinara na ime naplaćenih troškova obrade, kao i 160.000 dinara na ime naplaćene premije osiguranja kod NKOSK. Ti iznosi će biti udvostručeni zateznom kamatom“, navodi se u saopštenju.

Kako je objašnjeno, sud je poništio dve odredbe ugovora iz razloga što banka nije jasno prikazala korisniku strukturu tih troškova, a pritom ih je procentualno vezala za iznos kredita, čime je, prema mišljenju suda, postupila suprotno načelima pravnog poretka, narušavajući na taj način ravnopravnost ugovornih strana i jednake vrednosti uzajamnih davanja.  

„U Srbiji ima oko 100.000 stambenih kredita koji su osigurani kod NKOSK. Procena je da su banke na taj način naplatile više od 100 miliona evra, kroz osiguranje kredita, kojim bankacnovcem korisnika kredita osigurava sebe i svoj plasman“, navela je Efektiva.

(Novi magazin)

Napišite komentar