Aerodrom Niš: Aerodrom posluje sa dobitkom nakon prelaska u vlasništvo države

Javno preduzeće „Aerodrom Niš“ saopštilo je danas da su navodi Nacionalne koalicije za decentralizaciju o poslovanju tog preduzeća i ostvarenim gubicima od 13 miliona dinara „netačni, a uz to i zlonamerni“.

„Aerodrom je u 2018. godini ostvario gubitak, međutim, ono štoNKDnije prenela, a nije potražila objašnjenje ili razloge za gubitak, je činjenica da je u periodu od 1. januara do 15. avgusta aerodrom poslovao sa gubitkom od preko 17 miliona dinara, dok je u mesecima nakon prenosa osnivačkih prava sa Grada Niša na Republiku Srbiju ostvarena dobit od preko četiri miliona dinara. O ovome svedoče kvartalni izveštaji o poslovanju zajedno sa Redovnim godišnjim izveštajem“, navedno je u saopštenju niškog aerodroma.

U saopštenju je takođe istaknuto da su svi detalji poslovnja dokumentovani u Redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, a biće dostupni javnosti nakon njegovog usvajanja u zakonskom roku, do 30. juna 2019. godine.

Navedeni izveštaj će sadržati i mišljenje eksterne revizije, koja je u toku, i ukoliko budu bile utvrđene nepravilnosti, biće preduzete mere za sankcionisanje odgovornih.

„Nisu tačni navodi da je neto zarada zaposlenih smanjena, niti insinuacije da se planira smanjenje zarada zaposlenih. U 2018. godini u JP ‘Aerodrom Niš’ radilo je u proseku 26 zaposlenih više nego u 2017. godini (u 2017. godini prosečan broj zaposlenih bio je 111, dok je u 2018. godini radilo u proseku 137 radnika) na poslovima sa srednjom stručnom spremom, a sve u cilju realizacije povećanog obima saobraćaja. Ono što govori u prilog tome da nije bilo smanjenja zarada u 2018. godini je činjenica da cena rada nije bila manja u 2018. godini u odnosu na cenu rada u 2017. godini, tako da zaposleni koji su radili na istim radnim mestima nisu dobili ni manju zaradu“, kazali su u JP „Aerodrom Niš“.

U saopštenju se navodi da su plate zaposlenima isplaćene u iznosu od 87 odsto od planiranog pokazuju da je masa za zarade planirana daleko realnije nego prethodnih godina.

„Čudi činjenica da, iako NKD pomno prati dešavanja u JP „Aerodrom Niš“, u svom saopštenju navodi da nije bilo promena u broju članova Nadzornog odbora. Naprotiv, do promene u broju članova Nadzornog odbora došlo je u skladu sa članom 16. Zakona o javnim preduzećima, te je broj članova tog tela povećan sa 3 na 5 članova. Takođe, nije navedeno da se visina naknade utvrđuje na osnovu dva različita akta i to na osnovu Odluke o visini naknade za rad u nadzornim odborima javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš i odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća“, naglasili su u niškom aerodromu.

Iz navedenog tvrdimo, dodali su u aerodromu, da su navodi koji su izneti u pomenutom saopštenju apsolutno netačni i da se prenos osnivačkih prava na Republiku Srbiju bez ikakvog osnova prikazuje u negativnom kontekstu.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike