„Ziđin“ osposobio za rad mernu stanicu u Slatini kod Bora

Merna stanica u Slatini jedna je od pet takvih stanica u Boru, koje su deo državne mreže Agencije za zaštitu životne sredine, pa su podaci o kvalitetu vazduha dostupni u realnom vremenu na sajtu sepa.gov.rs.

Građanima Bora dostupni su podaci o kvalitetu vazduha sa tri merne stanice u državnom vlasništvu, koje se nalaze u Gradskom parku, kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju i u Brezoniku, ali i sa još dve koje je u Krivelju i Slatini postavila kompanija.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар