Zaštitnik građana pokreće postupak kontrole u slučaju žene koja je teško prebijena kod Čačka

U ponedeljak je u čačansku bolnicu sa teškim telesnim povredama u jedinicu intenzivnog lečenja primljena tridesetogodišnja žena iz sela Zablaće, u okolini Čačka, koja je pretrpela težak oblik porodičnog nasilja.

Povodom medijskih navoda da je centar za socijalni rad imao saznanja o nasilju u ovoj porodici, Zaštitnik građana od resornog ministarstva traži da izvrši nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad u Čačku i da ga o rezultatima nadzora obavesti u roku od 15 dana.

Zaštitnik građana od MUP-a traži da ga u roku od 15 dana, povodom navoda u medijima da je porodica poznata policiji i da je žena više puta prijavljivala porodično nasilje, izvesti da li su ranije obaveštavani o nasilju u ovoj porodici, koje mere i aktivnosti su preduzimali, kao i da li je uspostavljena saradnja organa (policije, ustanove socijalne i zdravstvene zaštite i pravosudnih organa) u cilju zaštite žene i dece.

Od Opšte bolnice u Čačku Zaštitnik građana traži da ga u roku od 15 dana obavesti da li su imali saznanja o nasilju u porodici, kao i koje mere su, u saradnji sa drugim organima iz sistema zaštite od nasilja u porodici, preduzeli kako bi se pružila adekvatna zaštita i podrška žrtvi.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар