Zaštitnik građana najavio kontrolu postupka Uprave za sprečavanje pranja novca

Povodom interesovanja javnosti i pojedinaca na vest da je Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija napravila spisak novinara i udruženja građana i od banaka tražila uvid u sve njihove transakcije od 1. januara 2019. godine, Zaštitnik građana će u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima izvršiti kontrolu po obavljenom postupku radi utvrđivanja da li je ta kontrola urađena na osnovu važećih propisa i zakona, saopšteno je.

Dodaje se da Zaštitnik građana nije upoznat sa razlogom zbog kojih je Uprava za sprečavanje pranja novca izabrala baš navedene medijske radnike, nevladine organizacije i udruženja građana ali će u okviru svojih nadležnosti pratiti ceo postupak.

Postupak koji je pokrenula Uprava za sprečavanje pranja novca za uvid u bankovne transakcije navedenih subjekata je utvrđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, navodi Zaštitnik.

"Osnov za navedeno je propisan i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno zakonskim ovlašćenjima koja Uprava ima a koji su propisani članom 73 navedenog zakona.  Propisuje se da ako Uprava oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, može od obveznika da zahteva podatke iz evidencija o strankama i transakcijama", piše u saopštenju.

Ističe se i da Uprava po ovom zakonu može i da zahteva od obveznika i podatke i informacije koji se odnose na lica koja su učestvovala ili sarađivala u transakcijama ili poslovima lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Takođe, navodi se i da posledice koje mogu imati kontrolisani subjekti zavise od toga šta će Uprava za sprečavanje prava novca prilikom kontrole odnosno obavljanja svoje nadležnosti, i na osnovu dokumentacije i informacija koje dobije od obveznika, utvrditi.

 

 

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike