Zaštitnik građana apeluje – omogućiti žrtvama nasilja hitan i besplatan sudsko-medicinski pregled

Zoran Pašalić je apelovao da se žrtvama nasilja omogući hitan i besplatan pregled kod lekara sudske medicine kako bi se odmah utvrdili dokazi o počinjenom činu i da je to jedini način da se fiksiraju dokazi.

"Apel je molba lokalnim samoupravama da odvoje određena sredstva kako za žene tako i muškarce, jer ima i muškaraca koji su doživeli nasilje, da po doživljenom nasilju mogu da obave kvalitetan pregled kod sudsko-medicinske struke kako bi se tačno utvrdila veza između radnje nasilja i posledice", objasnio je za Jutarnji program Pašalić.

Naglasio je da su žene ili muškarci žrtve nasilje često u takvom stanju da u sudskom postupku menjaju iskaz u odnosu na prvobitni, a dešava se i da brane onoga koje počinio nasilje. 

"Kada neko doživi nasilje u porodici on obično ako ima neke povrede odlazi u hitnu službu. Tu se utvrđuju povrede, ali se ne uspostavlja ta veza koja bi na sudu bila odlučujuća ili vrlo značajna da bi se počinilac osudio i na taj način osujetio da dalje ne čini nasilje", ocenio je Pašalić.

Pored toga, kako je naveo, ta sredstva koja bi se odvojila bila bi i za obuku kako policije tužilaca i svih onih koji dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u porodici.

Istakao je da postoji veliki interes da se to uradi u najkraćem roku, kao i da se ne radi se velikim sredstvima koja bi opteretila bilo čiji budžet.

"Nasilje u porodice nije privatna stvar" 

Pašalić je ukazao da se često nasilje u porodici smatra privatnom stvari ne shvatajući da se na taj način stvara jedan vrlo širok krug nasilja koje kasnije ekskalira.  Upozorio je da se ono praktično može prenositi iz generacije u generaciju i zbog toga društvo mora da obrati pažnju jer, kako je istakao, to nije privatna stvar to je stvar cele zajednice.

Naveo je da je tokom pandemije prvo bio veliki problem s povratkom naših građana u zemlju, zatim boravak kako u karantinu tako i u kućnoj izolaciji, ali naglašava da je najveći,  nemogućnost da žrtva zbog zabrane kretanja pobegne od nasilnika u to vreme.

"Mi smo tada reagovali na tu odluku i vrlo brzo smo dobili potvrdu da žrtva u takvim uslovima može da napusti porodicu bez obzira što je zabrana kretanja na snazi", rekao je Pašalić.

Što se tiče rada Centra u Sokobanji godinu dana bez socijalnih radnika, zaštitnik je naveo da su pokrenuli postupak protiv Ministarstava za rad, socijalna i boračka pitanja i finasija koje mora da obezbedi sredstva.

"Centri za socijalni rad su praktično u situacijama kriza jedna od prvih adresa kojima građani mogu da se obrate i zbog toga je bitno da oni mogu da rade i da imaju potreban broj radnika i odgovore potrebama građana", podvukao je Pašalić.

Kada je reč o spekulacijama na stvaran broj umrlih od koronavirusa, Pašalić je objasnio da u tom slučaju postupak koji ide ka tome da se utvrdi koliko je to što je izrečeno i zaista adekvatno istini, brojkama i pravim pokazateljima.

"To nije lak proces zato što i u svetu postoje problemi na podele na one koji su preminuli od virusa ili iz nekih drugih razloga. Taj postupak je u toku i rezultate ćemo objaviti kada se do njih dođe", poručio je Pašalić.

Naveo je i da je Izveštaj o protestima u julu u Beogradu, kada je bilo pritužbi na prekomernu upotrebu sile od strane policije, upućen Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Pašalić je ponovio da je na tim događajima bilo prekomerne upotrebe sile, ali i istakao da nije bilo sistemske represije.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar