Za nove članove SANU 95 kandidata

Ukupno je predloženo 95 kandidata za osam odeljenja najviše naučne i umetničke institucije. 

Za Odeljenje tehničkih nauka predloženo je 10 kandidata, za Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke pet, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka osam, Odeljenje medicinskih nauka 22, Odeljenje jezika i književnosti 11, Odeljenje društvenih nauka 25, Odeljenje istorijskih nauka tri, a za Odeljenje likovne i muzičke umetnosti 11. 

Potpredsednik SANU Ljubomir Maksimović je konstatovao trostruko veći broj predloženih kandidata nego na prethodnim izborima.

Primetio je da sada sva odeljenja imaju kandidate koje su predložile institucije van Akademije, što ranije nije bio slučaj, te se dešavalo da, recimo, Odeljene medicinskih nauka ima veliki broj predloga, a Odeljenje istorijskih nauka nijedan.

On je naveo i da se još ne znaju kandidati koje predlažu odeljenja, jer je taj proces u toku, dok se među 95 kandidata nalaze i oni koje su predložila po tri akademika, s tim što takvih predloga ovoga puta nije bilo mnogo.

Maksimović je rekao da je većina odeljenja notirala svoje kandidate, ali da SANU još neće izlaziti sa imenima.

Tokom marta i aprila biće glasanje po odeljenjima i izabrani kandidati o kojima će se pisati referati, a onda u maju sledi glasanje o referatima.

Maksimović je podsetio da ono što izdvaja ovu izbornu godinu od svih prethodnih jeste privremeno uvođenje "numerus claususa", što je ograničenje broja članova po odeljenjima na 25, kako bi se uspostavila narušena ravnoteža između odeljenja društvenih nauka i odeljenja egzaktnih nauka.

Predsedništvo SANU je konstatovalo 15. decembra prošle godine da Odeljenje tehničkih nauka ima 15 članova, Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke 24, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka 16, Odeljenje medicinskih nauka 24, Odeljenje jezika i književnosti 17, Odeljenje društvenih nauka 6, Odeljenje istorijskih nauka 12, a Odeljenje likovne i muzičke umetnosti 11.

On je rekao da je trenutna situacija takva da dva najveća odeljenja čine polovinu članstva SANU i da se zapostavljenost društvenih nauka odrazila i na sastav članstva Akademije.

Trenutno SANU ima 134 člana, od čega je 125 radno aktivnih, a poželjno je, kako bi se uspostavila ravnoteža, da Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke i Odeljenje medicinskih nauka, prime po jednog dopisnog člana, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka i Odeljenje tehničkih nauka po tri člana, a ostala odeljenja po pet.

Maksimović kaže da je to samo preporuka sa kojom je saglasno Predsedništvo SANU i članovi Akademije, s obzirom na to da je za "numerus clausus" na Skupštini prošle godine od 91 prisutnog člana glasalo njih 81, ali da se to ne mora ispoštovati 8. novembra kada je Izborna skupština.

Potpredsednik SANU je rekao i da maksimalan broj članova Akademije ne bi trebalo da pređe 160 i skrenuo pažnju na činjenicu da je u redovima SANU početkom 21. veka bilo pet svetski poznatih arheologa, a danas Akademija nema nijednog arheologa.

Članovi SANU su književnici, slikari, vajari, kompozitori, a na pitanje da li će se primiti i ostali umetnici poput reditelja, glumaca, Maksimović je rekao da će uvođenje statutarnog prava umetničkim granama koje do sada nisu bile zastupljene u SANU biti nešto čime će se baviti naredne godine.

S ozbirom sa Statut ne može da se menja u izbornoj godini, a prošle godine je već izmenjen član 30 uvođenjem "numerus clausus", Maksimović je kazao da su procenili da je bolje rešavati jedan po jedan problem kako ne bi bilo negativnih posledica.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike