UVESTI ON LAJN SUĐENJA I ELEKTRONSKU DOSTAVU: Forum sudija Srbije dostavio predlog izmena ZPP

FORUM sudija Srbije dostavio je Ministarstvu pravde predloge za izmene Zakona o parničnom postupku, čija je izrada u toku, a glavna ideja je, kako navode, da se i pravosuđe prilagodi situaciji stvorenoj pandemijom Kovida 19 kroz uvođenje suđenja na daljinu.

(Vеčernje novosti)

Напишите коментар