U Novoj godini, novi uslovi penzionisanja

Reformski zakon koji je na snazi od prošle godine predviđa da se, uz postepeno pooštravanje uslova penzionisanja, udeo za isplatu penzije u bruto domaćem proizvodu, po čemu smo rekorderi, svede na 10 odsto.

Svake Nove godine, sve do 2032. žene će imati nove uslove penzionisanja. Starosna granica pomera se za po šest, a kasnije za po dva meseca. Ove godine one u penziju mogu u 61. godini. Pomera se i starosna granica za preuzimanje porodičnih penzija.

"To se već sada odrazilo na broj onih koji odlaze u penziju i politikom penala se takođe uticalo na to da jedan manji broj ljudi odlazi u penziju, odnosno koristi mogućnost da radi duže", kaže ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.

Za one koji bi ipak u penziju povećava se i donja starosna granica. Za penzionerku je to 55 godina a penzionera 55 godina i osam meseci.

Da bi otišle u prevremenu penziju, ženama je sada neophodno 37 godina staža a muškarcima i dalje 40.

Za svaki mesec koji penzionerki nedostaje do 61. a penzioneru do 65. godine života, sledi trajno umanjene penzije s tim da ono ukupno ne može biti veće od 20,4 odsto.

Jedina situacija kada se u penziju odlazi bez kaznenih poena, nezavisno od godina života, jeste ako neko ima 45 godina staža.

Uz odlaganje penzionisanja i bolju naplatu doprinosa, u godini za nama potreba za dotacijom isplate penzija novcem iz budžeta, pala je na 37 odsto.

"Što je za 15 odsto manje nego što je bilo dve hiljade dvanaeste i trinaeste kada je učešće dotacije bilo 51 odsto", kaže direktor Fonda PIO Dragana Kalinović.

Procena je da će samo uvođenje kaznenih poena za prevremeno penzionisanje, u narednih 10 godina budžetu uštedeti 185 milijardi dinara.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar