U neprofitnim akcijama građani najveći darodavci

U izveštaju za 2017. godinu koji je predstavljen pokazano je da neprofitni sektor najčešće pruža podršku osobama sa zdrastvenim problemima, ekonomsku ugroženim građanima, osobama sa invaliditetom i populaciji lokalnih zajednica.

Neprofitne organizacije su najaktivnije u podršci marginalizovanim grupama i zdravstvu, a u manjoj meri u oblasti smanjenja siromaštva i obrazovanja.

Iz Foruma za odgovorno poslovanje poručili su da je njihova misija da pokažu važnost socijalnog preduzetništva i pomaganja ugroženima.

Državni sekretar u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević rekao je da je vlada pokrenula niz reformi u različitim oblastima, te da sve to utiče da kompanije koje posluju u Srbiji imaju ambijent za biznis koji će biti efikasniji i bolji.

On je dodao da se radi na smanjenju administracije koja treba da se svede na minimum te da će e-uprava uštedeti vreme i novac.

"U avgustu ove godine osnovali smo Savet za filantropiju koji ima za cilj unapređenje javne politike i kulture davanja za opšte dobro u Srbiji. Važno je da se svi razvijamo ravnomerno i da kompanije kad god je moguće usmere pomoć u gradove i opštine širom Srbije", naveo je Stević.

Direktor misije USAID u Srbiji Majk de la Rosa podvukao je važnost vraćanja duga društvu.

On je dodao da Srbija ima dobru bazu za odgovorno poslovanje, i da 10 godina postojanja Foruma to dokazuje.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike