Svetski dan stanovništva

U saopštenju se navodi da će se u skladu sa Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti demografije i populacione politike u ovoj godini, sufinansirati 61 jedinica loklanih samouprava od 119 koliko ih se prijavilo.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 500 miliona dinara, što je četiri puta više u odnosu na prošlu godinu.

Sredstva su namenjena za adaptaciju i sanaciju vrtića, kao i opremanje i otvaranje novih vrtića, nabavku mehanizacije i opreme za započinjanje sopstvenog posla za mlade bračne parove, zapošljavanje žena u reproduktivnom dobu, posebno mladih majki sa poljoprivrednih gazdinstava, izgradnju kuća i stanova za mlade bračne parove, nabavku medicinske opreme i vozila za potrebe patronažnih službi u vezi sa reproduktivnim zdravljem, otvaranje škola za trudnice, škola roditeljstva, kao i savetovališta za HIV i reproduktivno zdravlje.

Izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđeno je povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Roditelji od 1. jula 2018. godine za prvo dete jednokratno dobijaju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, a za treće i četvrto dete u periodu od 10 godina po 12.000, odnosno 18.000 dinara mesečno.

U saradnji sa Privrednom komorom Srbije ustanovljena je nagrada "Prijatelj porodice" koja će se dodeljivati kompanijama koje su stvorile porodično i prijateljsko okruženje, a koje zaposlenima omogućava usklađivanje rada i roditeljstva.

Sprovedena su istraživanja o migraciji studenata i o međugeneracijskoj solidarnosti, kako bi se preduzele konkretne aktivnosti radi stvaranja povoljnog ambijenta za mlade ljude da ostanu u Srbiji, kao i da se ojača međugeneracijska solidarnost i odgovornost među svim akterima u društvu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2017. godinu u Srbiji živi ukupno 7.020.858 stanovnika. Iako je u odnosu na 2016. godinu rođeno 160 stanovnika više u 2017. godini, takođe je povećan i broj umrlih za 2.888. Stopa prirodnog priraštaja pozitivna je u šest opština/gradova (Novi Sad, Sjenica, Preševo, Bujanovac, Tutin i Novi Pazar).

U odnosu na 2016. godinu beleži se pad prvorođenog broja dece za oko 1.000, dok se neznatno povećao broj i udeo drugog i višeg reda rođenja.

Ovaj podatak ukazuje na smanjen broj žena koje učestvuju u reprodukciji.

Pitanje demografske budućnosti tiče se svakog građanina i samo angažovanjem svih aktera u društvu, od države, preko nevladinog sektora, akademske zajednice, partnera iz privrede, jedinica lokalnih samouprava i medija možemo napraviti pozitivan pomak u cilju prevencije negativnih demografskih kretanja u našoj zemlji.

Ujedinjene nacije su odredile 11. jul kao datum obeležavanja Svetskog dana stanovništva iz razloga što je na taj dan 1987. godine rođen petmilijarditi stanovnik Zemlje.

Kao tema ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana stanovništva izabran je slogan "Planiranje porodice je ljudsko pravo" sa ciljem da se ukaže na značaj dobrovoljnog planiranja porodice.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike