Štrajk advokata širom Srbije

Iz komore pojašnjavaju i da ne organizuju proteste na ulici već da advokati Srbije danas neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetaka, osim u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

Obustava rada odnosi se i na tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama.

"U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta", navedeno je u odluci AKS.

Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje stavovima kojima se, kako smatraju, na direktan način "narušava pravna sigurnost građana i menja dosadašnja sudska praksa naših sudova", te se uvode rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

Vrhovni kasacioni sud saopštio je krajem protekle nedelje da odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. 

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар