Srbiji na KiM otimaju 200 milijardi evra

IMOVINA Srbije zauzima više od polovine teritorije Kosova i Metohije, odnosno 58 odsto prostora južne srpske pokrajine. Ne postoje tačne procene koliko ona vredi, ali se u javnosti spekulisalo brojkom od čak 200 milijardi evra. Od te imovine, u posedu preduzeća u društvenoj i državnoj svojini bila je trećina zemlje (320.000 hektara), 14 odsto je imovina privatnih subjekata (156.000 hektara), dok je 15 procenata privatno vlasništvo i vlasništvo Srpske pravoslavne crkve (160.000 hektara). Osim ovog bogatstva, Srbija je uložila ogroman novac u izgradnju saobraćajne i druge infrastrukture, u milion kvadrata poslovnih i stambenih zgrada, restorana, odmarališta, hotela, sportskih objekata, u eksploataciju mineralnih sirovina i voda. U srpsku imovinu spadaju i rezerve lignita, olova i cinka. Svoje objekte imaju PTT, “Železnice Srbije”, EPS, “Srbijašume”… Naša država, prema rečima ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, otplaćuje rate za zajmove preduzeća sa KiM.PROČITAJTE I: Bez „Trepče“ za Srbe na KiM nema života – Do sada smo otplatili oko 750 miliona dolara, a imamo još 250 miliona. Kako onda tvrde da su država i da su preduzeća njihova imovina? – pita se Dačić. Srbija godinama isplaćuje deo javnog duga na Kosovu Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Londonskom i Pariskom klubu poverilaca, bankama… Fabrike iz uže Srbije takođe su otplaćivale dugove preduzeća koja su im oduzeta i prodata. Zvanični Beograd pokušao je sa Unmikom da se dogovori da servisiranje tih dugova ide iz privatizacionog fonda, ali bezuspešno.Flotacija „Trepče“ u Leposaviću / Foto I. RadulovićPrema podacima Sandre Davidović, autora knjige “Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu i Metohiji”, 2002. javni dug Kosova iznosio je 1,4 milijarde dolara, a na kraju 2017. Srbija je otplatila više od 900.000. Kada je Kosovo primljeno u Svetsku banku, manji deo potraživanja skinut je sa grbače Beograda. I pored svega navedenog, Srbija ne može da dođe do vlasništva nad onim u šta je ulagala decenijama. Na otimačinu Albanaca decenijama žmuri i međunarodna zajednica. A poslednjih dana se po ko zna koji put pominje pokušaj otimanja “Trepče”. Sandra Davidović kaže, za “Novosti”, da je samo Fond za razvoj, između 1965. i devedesetih godina, uložio četiri i po milijarde dolara u kosovska preduzeća. – Deo srpske imovine na KiM vlasništvo je Srbije i njenih institucija, deo je imovina preduzeća iz uže Srbije koja su u južnoj pokrajini otvarala pogone i predstavništva (poput “Zastave” ili “Lole”), a deo je privatni i crkveni kapital. Između 660 i 720 društvenih i državnih preduzeća u koje je Srbija ulagala prošlo je u međuvremenu kroz svojinsku transformaciju na Kosmetu – objašnjava Davidovićeva. – Između 600 i 660 preduzeća prošlo je kroz privatizaciju, od čega 114 kroz likvidaciju, dok su ostala kupljena. Ostatak su javna preduzeća koja su prošla restrukturiranje, a neka su samo preregistrovana odlukom Vlade ili skupštine u Prištini, recimo “Kosovska elektroenergetska mreža”.“TREPČA“ I AERODROM AERODROM Priština dat je pre devet godina na upravljanje koncesionaru iz Turske na period od dve decenije za cenu od 67 miliona evra. Priština pokušava da upiše “Trepču” kao svoju, iako naveći vlasnički udeo u kombinatu ima Fond za razvoj Republike Srbije (55,135 procenata). Ona navodi da su u ovom procesu najviše oštećeni vlasnici i poverioci. Naime, privatizacija je tako sprovedena da se struktura vlasništva utvrđuje tek na kraju privatizacionog procesa. – Međunarodna zajednica opredelila se za brzu i nasilnu privatizaciju. Posebna komora Vrhovnog suda Kosova zauzela je stav da ne mogu da se poništavaju ugovori između kupaca i Kosovske povereničke agencije, koja je prodavala društvena i državna preduzeća, već da je moguća samo isplata nekadašnjim vlasnicima. Poseban apsurd jeste činjenica da Kosovska poverenička agencija prodaje imovinu i vrši procenu kompenzacije – kaže Davidovićeva. Do kompenzacije, međutim, do sada nije došlo, a i kada dođe, iznos potraživanja daleko nadmašuje novac koji se od prodaje slio na račun Kosovske povereničke agencije. Sva preduzeća prodata su za 660 miliona evra, a ulaganja su bila pomenute četiri i po milijarde dolara. Kupci su u 90 odsto slučajeva bili etnički Albanci sa KiM ili iz inostranstva.PROČITAJTE I: Otimaju „Trepču“ da bi oterali Srbe sa Kosova Veliki broj preduzeća je prestao sa radom, jer su kupljena samo zbog atraktivnih lokacija na kojima se nalaze. Posebno upečatljiv primer loše privatizacije je “Pećka pivara”. Prodata je za svega 11.130 evra, i to osnivaču i finansijeru tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Ekremu Luki. PRESUDE SE NE POŠTUJU – VELIKI problem je i izvršenje presuda nekadašnjeg Habitata (Uprava za imovinska i stambena pitanja), koji je rešavao potraživanja fizičkih lica kojima je uzurpirana imovina. On je radio na 42.000 predmeta, od kojih za veliki broj postoje pravosnažne presude, bilo da se imovina vrati u naturi ili da se obešteti, koje do danas nisu ispunjene – upozorava Sandra Davidović. – Sredstva od privatizacije ostala su na računu Fonda Kosovske povereničke agencije. Dvadeset odsto novca planirano je za isplatu radnicima bivših društvenih preduzeća. Do sada je isplaćeno više od 98 miliona evra za 44.000 radnika, ali je veliki broj Srba ostao uskraćen, bilo zato što nisu znali da imaju pravo da prijave potraživanja, ili što nisu imali novca da pokrenu postupke pred Posebnom komorom Vrhovnog suda – priča Davidovićeva. Procedura za dokazivanje potraživanja vrlo je složena, a uslov je da je radnik bio na platnom spisku firme bar tri godine, kao i da je u momentu privatizacije registrovan u preduzeću. Pošto su Srbi masovno proterani sa Kosmeta, oni se u prvom krugu nisu ni prijavili. Ipak, mnogi su naknadno uložili predstavke Posebnoj komori Vrhovnog suda i dobili sporove, a Posebna komora prima podneske i dalje. Nejasno je da li će ikada vlasnici i poverioci biti obeštećeni. Međunarodnu arbitražu nemoguće je pokrenuti, objašnjava Davidovićeva, jer Srbija ne priznaje Kosovo kao državu. Lideri Albanaca na KiM tvrde da oko imovine nema pregovora. Naša strana insistira na tome, a i iz Brisela poručuju da se sva otvorena pitanja moraju rešiti dijalogom.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike