Sporazum Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije

Ministarstvo pravde saopštilo je da će se brisati odredbe prema kojima se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u roku dospelosti smatra povučenim.

Odredbe budućeg zakona o izmenama i dopunama Zakona o praničnom postupku neće vežiti retroaktivno, dok će odredbe o eSudu za advokatsku profesiju postojati samo kao mogućnost, a ne kao obaveza.

Sporazumom je postignuta i saglasnost da po okončanju javne rasprave Nacrt zakona neće ići u dalju proceduru i da će sastav Radne grupe za izradu Nacrta biti dopunjen predstavnicima koje predloži AKS, tako da predstavnici advokature čine 50 odsto Radne grupe.

Radna grupa će u proširenom sastavu nastviti javnu raspravu, razmotriti sve primedbe i sugestije AKS i drugih učesnika u javnoj raspravi i u skladu sa tim revidirati Nacrt zakona "prevashodno sagledavajući cilj izmena".

Advokati su krajem maja održali protest ispred prostorija Advokatske komore Srbije, tražeći povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku jer je, kako su tada naveli, zakon toliko loš da se ne može popraviti.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар