SANU: Odbor za standardizaciju srpskog jezika nije Odbor Srpske akademije nauka i umetnosti

Srpska akademija nauka i umetnosti saopštila je da osnivači Odbora za standardizaciju srpskog jezika, koji u svom nazivu i ne sadrži odrednicu SANU, ravnopravno su tri akademije nauka i umetnosti (SANU, CANU i ANURS), Institut za srpski jezik SANU, Matica srpska i fakulteti iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore na kojima se studira i izučava srpski jezik, te Srpska književna zadruga, navodi se u saopštenju.

U saopštenju SANU navodi se da Odbor deluje pri Institutu za srpski jezik SANU, koji je takođe samostalna naučna institucija, čiji SANU jeste osnivač, ali koja ima svoje nezavisne naučne i upravne organe.

"Zabrinjavajuće je koliko brzo u medijskim prezentacijama Odbor za standardizaciju srpskog jezika evoluira u Odbor za standardizaciju srpskog jezika SANU, odnosno u Odbor SANU, te, konačno, u samu SANU", ističe se u saopštenju.

Čini se, kako se dodaje, da Srpska akademija nauka i umetnosti iz nekog razloga ponovo mora da bude prozvana i u vezi sa poslovima u kojima, jednostavno, kao institucija nije učestvovala.

"Zbog čega je došlo do poistovećivanja dveju samostalnih i nezavisnih institucija, čiji stavovi čak ne moraju nužno da budu istovetni, pretpostavljamo da znaju oni koji su toj grešci pribegli", kaže se u saopštenju.

U konkretnom slučaju, "Odbor za standardizaciju srpskog jezika čiji je rad visoko cenjen u našoj kući, dao je svoj stav povodom određenog udžbenika za srpski jezik, pri čemu SANU nije bila konsultovana, te nije razmatrala niti se oglašavala tim povodom".

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар