Ružić: Svaki dan posvećen dobrobiti deteta

"Ministarstvo koje vodim posvećuje punu pažnju povećanju obuhvata dece iz osetljivih grupa, pre svega dece romske nacionalnosti, kao i dece sa smetnjama i invaliditetom na svim nivoima obrazovanja i smanjenje stope odustajanja od školovanja", rekao je Ružić.

Dodao je da je osmišljen adekvatan sistem podrške kroz unapređivanje kapaciteta zaposlenih na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja i obezbeđivanje kadrova koji na nivou obrazovnih institucija daju stručnu i dodatnu podršku zaposlenima, porodicama i deci iz osetljivih grupa.

"Sada", kako navodi, "obraćamo posebnu pažnju senzibilizaciji zaposlenih, roditelja i šire javnosti za podršku inkluzivnom obrazovanju. U tome nam okvir i podršku predstavlja Strategija razvoja obrazovanja do 2030. koja nas usmerava, a koju smo usvojili prošle godine".

Ministarstvo je u prethodnom periodu, kako kaže, ojačalo interne kapacitete za praćenje primene propisa, zatim je deset škola dobilo status resurnog centra za podršku inkluzivnom obrazovanju, angažovano je 150 savetnika spoljnih saradnika za podršku obrazovnim ustanovama u radu na zaštiti od nasilja i diskriminacije, obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina, razvoju demokratske kulture i inkluzivnog obrazovanja, kao i 260 pedagoških asistenata.

"Ponosni smo na veći obuhvat dece do tri godine programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja za 30%, na 20% veći obuhvat romske dece pripremnim predškolskim programom, na 20% više romske dece koje završi srednje obrazovanje, na podršku migrantima, odnosno tražiocima azila koje smo obuhvatili obrazovanjem u 85% njihove populacije, na činjenicu da smo raznim aktivnostima podsticali veće obrazovanje devojčica, unapređivali obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina i za pripadnike manjina, povećali broj stipendija i mentorske podrške i mnogo drugo", kaže Ružić.

"Ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u decu koja će voditi društvo u budućnosti i zato je važno da ih volimo, učinimo bezbednim ali i da ih zajedno sa porodicom, medijima i društvom u celini vaspitavamo da su najvažnije veštine empatija, vrednosti tolerancije, konstruktivne komunikacije, stavovi poštovanja, otvorenosti prema drugim uverenjima, kulturama, samoefikasnosti i otvorenosti za nova saznanja. To je zadatak svih nas a Ministarstvo će uvek prednjačiti u tome", zaključuje ministar.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike