Ružić: Reforma javne uprave u punom zamahu

"Svesni smo činjenice da je reforma javne uprave ključna za sve druge reforme koje sprovodimo, jer uređuje sistem javnih i državnih službi, obezbeđuje kompetentne kadrove i efikasno usmeravanje sredstava i pružanje usluga", rekao je Ružić.

Ona je ključna za naše pridruživanje Evropskoj uniji, jer naša javna uprava mora da bude izgrađena na efikasnim principima da bi bila kompatibilna i obezbedila standard dobre uprave kakav imaju evropske članice, rekao je on.

U Izveštaju SIGME o monitoringu, koji se odnosi na period od maja 2015. do juna 2017. godine, konstatuje se da Srbija ostvaruje stalan napredak u određenim oblastima reforme javne uprave, kao i da je uspostavljen zakonski okvir za funkcionalnu javnu upravu, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ovaj izveštaj koji obuhvata šest ključnih oblasti reforme (strateški okvir za reformu javne uprave, izradu i koordinaciju politike, javnu službu i razvoj kadrova, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama), sadrži i preporuke koje su svojevrsna pomoć i pravac za dalje reforme u oblasti javne uprave i javnih finansija.

SIGMA je 2014. godine izradila Principe javne uprave kao podršku snažnijem pristupu Evropske komisije reformi javne uprave (RJU) u procesu proširenja EU.

Principi određuju šta dobra javna uprava podrazumeva u praksi i opisuju glavne zahteve kojih zemlje moraju da se pridržavaju u procesu evropskih integracija.

Okvir za praćenje omogućava redovnu analizu napretka ostvarenog u primeni Principa i određivanju referentnih merila za zemlju. 

SIGMA je Program podrške unapređenju u vladavini i upravljanju pri OECD kofinansirana od strane Evropske komisije radi merenja stanja u oblasti reforme javne uprave i javnih finasija i njena merenja predstavljaju input za izradu Iveštaja Evropske komisije o napretku.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike