RERI: Zagađenje Peka direktno u vezi sa aktivnostima „Ziđina“, izgradnja „Linglonga“ bez procene uticaja

Nevladina organizacija Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) predstavila je i nalaze o izgradnji, kako tvrdi, potencijalno najproblematičnijeg dela fabrike guma kompanije "Linglong tajer" u Zrenjaninu.

Takođe, tvrde da za tu fabriku nije izvršena ni procena uticaja na životnu sredinu u skladu sa zakonom.

Predstavnici RERI su rekli da su pratili aktivnosti praćene razdvajanjem jedinstvenog projekta na više manjih kako bi se izbegla obaveza sprovođenja procedure koja se odnosi na studiju procene uticaja na životnu sredinu od strane pomenutih kompanija u Boru i Zrenjaninu.

RERI je naveo da je zbog toga pokrenuo i krivične, inspekcijske i druge upravne postupke.

"Nadležni ne primenjuju propise"

Predsednik upravnog odbora RERI Jovan Rajić tvrdi da nadležni u ovim slučajevima ne primenjuje propise i odbijaju da prikupi informacije koje su joj dostupne, kao i da ne reaguju ni na one informacije koje joj dostavljaju udruženja građana i pojedinci.

Govoreći o situaciji u Boru, Rajić je rekao da je postoje dokazi o ozbiljnom zagađenju reke Pek, o funkcionisanju postrojenja bez građevinske dozvole – ventilacionom postrojenju rudnika Jama i zagađenju vazduha.

Kada je reč o zagađenju reke Pek, Rajić je kazao da je 16. marta ove godine rađena analiza površinskih otpadnih voda Malog Peka neposredno ispod rudnika koja je pokazala, kako kaže, da su povećane količine bakra, mangana, gvožđa i sulfata, zbog čega je RERI zatražio vanredni inspekcijski nadzor.

"Koncentracije arsena trostruko veće od dozvoljenih" 

Kada je reč o ispitivanju mulja reke Pek, Rajić je rekao da rezultati analize koje je radio Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor pokazuju da su drastično veće vrednosti u odnosu na one koje su dozvoljene i istakao da su koncentracije arsena trostruko veće od dozvoljenih.

Zbog rezultata ispitivanja površinskih voda i mulja u reci Pek RERI je pripremio krivičnu prijavu protiv odgovornog lica i kompanije "Ziđin", dodao je Rajić.

Govoreći o zagađenju vazduha u Boru, Rajić je naveo da je RERI, na osnovu izveštaja zvanične inspekcije za 2020. godinu koji pokazuju da je desetostruko premašena granična emisija sumpor-dioksida na mernim stanicama u Boru, u martu pokrenuo zahtev kojim je od inspekcije tražio da, zbog osnovane sumnje da je većina ovih emisija proizvod rada postrojenja "Ziđina", vrši namenska merenja.

Kada je reč o fabrici guma u Zrenjaninu kompanije "Linglong tajer", Rajić je upitao šta će se desiti ako Upravni sud proceni da je 10 građevinskih dozvola koje su izdate kompaniji bez procene uticaja na životnu sredinu nezakonito.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар