Raspisan konkurs za direktora Agencije za borbu protiv korupcije

Mandat direktora traje pet godina, a uslovi za izbor su, između ostalog, da kandidat ima završen pravni fakultet i najmanje devet godina radnog iskustva, kao i da nije član političke stranke odnosno političkog subjekta.

Direktor agencije rukovodi radom, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova Agencije, donosi odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i izriče mere, daje mišljenja i upustva za sprovođenje tog zakona, priprema godišnji izveštaj o radu Agencije, izrađuje predlog budžeta za rad organizacije.

Takođe, donosi opšte i pojedinačne akte, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, sprovodi odluke Odbora Agencije i vrši druge poslove određene Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Inače, Odbor Agencije za borbu protiv korupcije je na sednici održanoj 22. novembra doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Agencije i formirao je Konkursnu komisiju. 

Bivša direktorka Agencije Majda Kršikapa je 13. novembra podnela neopozivu ostavku.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike