Prvo inkluzivno igralište otvoreno na Adi Ciganliji, šta to znači za decu sa smetnjama u razvoju

Marina Bogdanović, konsultantkinja Unicefa u Srbiji, navela je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a da je igralište osmišljeno i opremljeno tako da deca sa smetnjama u razvoju i bez njih mogu zajedno da se igraju.

"Inkluzivno igralište je svako ono igralište koje celokupnim dizajnom i karakteristikama omogućava pristupačnost svoj deci i stvara jednake mogućnosti da svako dete bude uključeno u igru bez obzira na svoje sposobnosti ili neke druge lične karakteristike. Pre svega kada govorimo o inkluzivnom igralištu govorimo o mogućnosti za decu sa smetnjama i invaliditetom da budu na jednakoj i ravnopravnoj osnovi uključena u igru i zabavu sa drugom decom", navodi Bogdanovićeva.

Objašnjava da je inkluzivno igralište u Beogradu osmišljeno u cilju promovisanja socijalne integracije dece sa smetnjama u razvoju i bez njih. 

"Inkluzivna igrališta uvek podrazumevaju da su sva deca uključena, a ne kako što se često misli da su ona namenjena isključivo jednoj određenoj grupi dece, kao što su deca sa invaliditetom", navodi gošća Jutarnjeg programa.

Da bi jedno igralište bilo inkluzivno, objašnjava Bogdanovićeva, potrebno je da svojom opremom zadovoljava taj uslov da pruža jednake mogućnosti za svu decu, ali da celokupan dizajn i infrastruktura bude usklađena sa principima univerzalnog dizajna. 

Objašnjava da je ovo drugo igralište u Srbiji koje je izgrađeno na osnovu konsultativnog procesa sa decom i njihovim porodicama, a zapravo je cilj da to igralište služi kao model za buduće objekte za igru širom Srbije.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар