Prve tužbe protiv NATO zbog osiromašenog uranijuma

Tužbe će biti podnete parničnom odeljenju viših sudova u Beogradu, Vranju, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, precizirao je advokat Srđan Aleksić.

"Tužbenim zahtevom tražiće se odšteta zbog oboljevanja od kancera usled trovanja osiromašenim uranijumom konkretnih klijenata, a to su mahom vojnici, policajci ili vojni rezervisti, koji su bili 1999. godine na Kosovu i Metohiji ili Jugu Srbije", precizirao je Aleksić.

U pripremi tužbi i postupak pred sudom uključen je i italijanski advokat Angelo Fiore Tartalja, koji je prema rečima Aleskića, u istim predmetima u Italiji i uspeo da dobije 181 pravnosnažnu presudu u korist svojih klijenata, italijanskih vojnika koji su bili raspoređeni u mirovnoj misiji na KiM.

Tartalja koji je krajem prošle godine postao član Advokatske komore u Nišu, pred italijanskim sudovima uspeo je da dokaže uzročno-posledičnu vezu između osiromašenog uranijuma i oboljenja vojnika od kancera, na osnovu čega im je isplaćena odšteta.

Niški advokat je ukazao da će pred sudovima u Srbiji, uz pomoć italijanske sudske prakse pokazati postojanje uzročno posledične veze između trovanja osiromašenim uranijumom i oboljenjavanja od raka srpskih vojnika i policajaca.

Visina oštete biće precizirana tokom sudskog postupka, ali advokat smatra da je minimum 100.000 evra i više.

Kancelarija "Aleksić" će tražiti da se njeni klijenti oslobode plaćanja sudskih taksi u tim postupcima, jer su oboleli od najteže bolesti.

Italijanski sudovi su upravo tako postupali i oslobodili svoje vojnike sudskih taksi.

Aleksić smatra da su njegovi klijenti bili u identicnoj situaciji kao i italijanski vojnici koji su dobili oštete pred sudovima svoje zemlje.

"Bili su bez zaštitne opreme, hranu, vodu i sve ostalo konznumirali su na terenu i kao i italijanski vojnici i došli su u kontkat sa teškim metalima i osiromašenim uranijumom kada se naša vojska povukla sa KiM", precizirao je niški advokat.

Kancelariji se, prema njegovim rečima, do sada obratilo oko 2.000 klijenata i svi su dostavili medicinsku dokumentaciju koju proverava tim veštaka.

Ukazao je da će tužbe biti podnete u ime onih koji imaju adekvatnu medicinsku dokumentaciju, koja pokazuje da je njihovo maligno oboljenje posledica dejstva osiromašenog uranijuma.

Odštetu bi trebalo da isplati NATO 

Tužena strana biće Severnoatlanski pakt, budući da je to međunarodna organizacija, koju su osnovale konkretne države članice, a koja ima svoje organe i postupak odlučivanja.

U slučaju da sud tužiocima dosudi odštetu, nju bi trebalo da isplati NATO jer, kako smatra advokatska kancelarija Aleksić, NATO kao međunarodna organizacija ima svoju nezavisnu pravnu ličnost u odnosu na države članice, pa i svoj budžet.

Sudu će uz tužbe biti priloženi i pisani dokazi koje su domaći organi ranije prikupili u našoj državi za postupke vođene protiv čelnika NATO-a i čelnika država koje su učestvovale u bombardovanju.

To su pre svega dokazi izvedeni u postupcima vođenim 2000. godine u Okružnom sudu u Beogradu i pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu 2004. godine, zatim italijanske presude u slučaju obolevanja njihovih vojnika koji su bili raspoređeni u mirovnim misijama u bivšoj Jugosalviji, sudska praksa domaćih sudova, veštačenja i medicinska dokumentacija.

Za sada je planirano podnošenje takozvanih "pilot" tužbi, što podrazumeva pokretanje ograničenog broja postupaka, radi ujednačavanja sudske prakse na teritoriji cele države.

Italijanskim vojnicima odštete, između 700.000 do milion evra po osobi, isplatilo je Ministarstvo odbrane Italije, jer ih je ono poslalo poslalo na Kosovo i Metohiju i u Bosnu i Hercegovinu gde su oboleli od kancera.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar