Prve transplantacije organa u KC Vojvodine posle više od godinu dana

Transplantacije u KC Vojvodine izvršene su prethodne sedmice, prema planu operacije i primene režima imunosupresivnih lekova, od strane više nezavisnih transplantacionih timova lekara i medicinskog osoblja KCV.

"Svi davaoci i primaoci bubrega su pod kontrolom, sa dobrom funkcijom transplantiranih organa i povoljnim kliničkim posleoperativnim tokom, kako davaoca, tako i primaoca organa", ističe se u saopštenju KCV.

Dodaje se da su te, za KCV rutinske procedure, obavljene po prvi put u ovoj godini, nakon pauze koja je nastala zbog visokog rizika za razvoj koronavirusne bolesti u poslednjh godinu i po, što je uslovilo privremeni prekid transplantacionih procedura.

Procedure su sprovedene uz maksimalno poštovanje svih mera predostrožnosti i prevencije mogućeg razvoja kooronavirusne infekcije, koje podrazumevaju vakcinaciju davaoca i primaoca, vakcinaciju osoblja uključenog u proces transplantacije, negativne pi-si-ar testove, kao i mere striktne izolacije bolesnika.

Uz to, kako se navodi, od ove nedelje aktiviran je i proces prepoznavanja i dijagnostike potencijalnih davalaca organa od strane preminulih osoba (kadaverični davaoci organa) i moždane smrti.

To predstavlja, kako ističu, ključni momenat za ponovno aktiviranje procesa transplantacije jetre, bubrega, srca i drugih organa i tkiva koji se mogu dobiti isključivo od strane kadaveričnog davaoca, uz apsolutno poštovanje volje porodice preminulih osoba i praćenje procedura zasnovanih na zakonu i pravilnicima izdatim od strane Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja Srbije.

"Istovremeno, nedavne transplantacije matičnih ćelija hematopoeze (autologna i alogena transplantacija koštane srži) koje su obavljene na Klinici za hematolgiju KC Vojvodine, što je veoma značajno za lečenje malignih bolesti krvi, ukazuje na normalizaciju režima vrhunskih medicinskih procedura u tom centru, što će svakako poboljšati kvalitet lečenja bolesnika", saopštio je KCV.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар