Pripadnici SAJ-a skaču iz helikoptera ili padobrana, kako se obučavaju za ove akcije

Sa skoro 20 metara visine spuštanje niz uže predstavlja jedan od najzahtevnijih delova obuke pripadnika elitne policijske jedinice. Uslov je fizička i psihička priprema, i iskustvo.

"Na svim prostorima gde nije izvodljivo da helikopter sleti radi se uz pomoć užadi, da li tankim užetom ili uz pomoć debelog užeta, zavisi od visine sa koje se vrši desantiranje", navodi potpukovnik policije Goran Stojanović, pomoćnik komandanta za obuku.

Pripadnici SAJ-a moraju biti spremni da se tokom spusta oslanjaju samo na sopstvene ruke.

"Ovaj vid obuke spada u izuzetno zahtevne i predstavlja višu antiterorističku obuku znači pored osnovne i selektivne obuke, gde pripadnici savladavaju osnovne tehnike na trenažnom procesu odnosno na alpinističkoj kuli", ističe Goran Stojanović.

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice najelitniji su borci protiv terorizma u Republici Srbiji. Shodno tome spremni su i obučeni da reaguju u svakom trenutku u što kraćem vremenskom intervalu na bilo kojoj tački u Republici Srbiji.

A ako se u akciju ne može ni helikopterima, pripadnici SAJ-a skakaće iz aviona padobranom.

"Ova obuka se odnosi zapravo na padobrance koji nisu imali iskustva sa padobranskim disciplinama, ali uvek se trudim da u toku ovih obuka pridružim i starije padobrance koji su kategorisani i da asistiraju ovim obukama i na taj način stiču dodatna znanja", navodi major policije Zoran Stanojević, instruktor padobranstva.

Da bi postali padobranci Prve kategorije, neophodno je da izvedu minimum 25 skokova i isto toliko različitih vežbi, da nauče i pakovanje padobrana.

"Padobranci danas skaču sa 1.200 metara, sa padobranom koji su na prinudno otvaranje odnosno sa gurtom, u žargonu što kažemo, i takođe izlazimo i sa visine od 3.000 metara za iskusnije padobrance koji trenutno ovde poseduju kategorije A i B dozvole padobranstva", dodaje Zoran Stanojević.

Na kakav rizik se spremaju pokazuje i to što je u periodu od 1981. do 1999. čak 16 pripadnika ove jedinice dalo život obavljajući svoju dužnost.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар