Podrška žrtvama trgovine ljudima – spremna brošura o uslugama koje su im dostupne

Pored trgovine oružjem i drogom, trgovina ljudima jedan je od najunosnijih ilegalnih poslova. U proteklih 20 godina, više od 50 hiljada osoba zatražilo je pomoć pozivom SOS telefona za podršku žrtvama trgovine ljudima i njihovim porodicama.

U tom lancu, uglavnom, završavaju žene i devojčice, ali sve češće žrtve su i muškarci i deca.

"Ono što zabrinjava je i dalje trend koji postoji da se radi o deci sve nižeg uzrasta do kojih trgovci ljudima dolaze. Žrtva trgovine ljudima koja dobije bezrezervnu podršku porodice, okoline i društva u kojem živi mnogo se brže oporavlja, nego žrtve koje to nemaju", ističe Marija Anđelković, izvršna direktorka NVO Astra.

Kuda i kome uputiti žrtvu bio je čest problem sa kojim su se suočavali i u nevladinom sektoru i u institucijama.

MUP je prvi na listi koji će doneti uputstvo kako da se zaposleni ponašaju u slučajevima trgovine ljudima.

"Praktično na jedinstven način treba da ukaže, reguliše kako će svi zaposleni u ministarstvu postupati kada prepoznaju potencijalnu žrtvu, kome da prijave, odnosno specijalizovanoj kriminalističkoj policiji, a dalje kriminalistička policija da prijavi Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima", navodi Mitar Đurašković iz MUP-ove Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.

Usklađivanjem propisa sa međunarodnim okvirima Srbija je postavila dobre temelje za borbu protiv tog zločina protiv čovečnosti. Uspostavljanje Nacionalnog izvestioca za Srbiju još jedan je garant zaštite žrtava.

"Uložićemo velike napore u prevenciju trgovine ljudima i rano otkrivanje i nastojati da uključimo i druge sisteme kao što je sistem zdravstva", kaže ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darije Kisić Tepavčević.

Dodaje da će "još intenzivnije raditi na razvoju usluga za žrtve trgovine ljudima, na obezbeđivanju smeštaja, psihološku podršku, zdravstvenu negu, pravnu podršku, uključujući  olakšavanje ostvarivanja prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete".

Samo tokom protekle, pandemijske godine u Srbiji je otkriveno 57 žrtava trgovine ljudima, uglavnom žena koje su seksualno eksploatisane. Svaka druga osoba izvučena iz kandži trgovaca, u prethodnih pet godina, bila je maloletna.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар