Najbrže vesti u Srbiji

Podrška sigurnim kućama i SOS linijama

Mreža “Žene protiv nasilja Evropa” (NJAVE ) pokreće evropsku Step ap (Step up) kampanju koja je usmerena na

povećanje podrške evropskih država nezavisnim, specijalizovanim uslugama podrške (SOS telefoni, sigurne kuće, centri za žene koje su preživele silovanje…) za žene koje su preživele nasilje od strane muškaraca. Članice Mreže “Žene protiv nasilja Evropa”, u okviru Step ap kampanje, će u naredne dve godine širom Evrope promovisati prava žena koje su preživele nasilje i njihove dece da dobiju pomoć i zaštitu.

Jedna od tri žene u Evropi doživljava fizičko ili seksualno nasilje. Svaka druga žena u Srbiji tokom svog života imala je iskustvo nasilja u porodici. Ipak, države u kojima žene plaćaju porez ne uspevaju da obezbede zadovoljavajući pristup specijalizovanim uslugama podrške. Samo 15 od 46 evropskih zemalja je obezbedilo specijalizovani SOS telefon, a u Evropi nedostaje najmanje 47.000 mesta za skloništa za žene. Centri za podršku žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja ne postoje. Takođe, diskriminacija sprečava žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa da dobiju podršku „Nedovoljno se ulaže u specijalizovane usluge podrške u mnogim zemljama u Evropi i kao posledica žene nemaju kome da se obrate za adekvatnu pomoć. Pozivamo vlasti EU, nacionalne vlade i druge zainteresovane strane u društvu da povećaju investicije da bi se zaustavilo nasilje prema ženama“ apel je Rose Logar, predsednica NJAVE.

Nasilje prema ženama i devojkama je i dalje najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava i može se završiti fatalno – procenjuje se da je 2012. godine 47 odsto svih ubistava žena počinio član porodice ili intimni partner.

Nedovoljna ulaganja u adekvatnu podršku imaju veze sa široko rasprostranjenom pojavom okrivljavanja žene žrtve za nasilje kojem je izložena, te se zbog toga nasilje retko prijavljuje. Nasilje je zabranjeno u skoro svim društvima, ali se ono u praksi prećutno toleriše, tako da žene nemaju alternativu i trpe nasilje koje se ponavlja. Usluge podrške su od vitalnog značaja da bi se ženama i njihovoj deci omogućila sigurnost i da bi se one osnažile za život bez nasilja. Stoga se apeluje da evropsko društvo poveća investiranje u specijalizovane službe koje funkcionišu i daju značajan doprinos na planu ostvarivanja prava žena.

Brojke koje govore o nedovoljnom pristupu specijalizovanim uslugama (NJAVE Izveštaj 2015): Samo 15 od 46 evropskih zemalja imaju SOS telefone koji rade 24 sata, sedamdana u nedelji i koji su besplatni za žene, korisnice usluga. Srbija još uvek nema SOS telefon dostupan 24/7. U Evropi nedostaje više od 47.000 mesta u skloništima za žene, prema standardima Saveta Evrope, naročito u zemljama članicama EU koje su se pridružile nakon 2004. godine i državama koje nisu članice EU. Prema standardima SE Srbiji nedostaje više od 500 mesta.

(Dnevnik)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike