POČETAK RAZBIJANJA JUGOSLAVIJE: Stvaranje Banovine Hrvatske i otvaranje srpskog nacionalnog pitanja

JUGOSLOVENSTVO, kao nacionalna ideologija i politička praksa diktature nije, nakon kraljeve pogibije, više imalo onako brojne zagovornike. Pod uticajem snaga koje su ponovo afirmisale „plemenski nacionalizam“, u Hrvatskoj i Sloveniji stvorena je patološka mržnja prema svemu što je jugoslovensko…

(Vеčernje novosti)

Напишите коментар