Pašalić: Zaposleni su primorani da pristanu na eksploataciju

Zoran Pašalić je, povodom Međunarodnog praznika rada,  istakao da su visok stepen nezaposlenosti, rad "na crno", ugroženo pravo na korišćenje godišnjih odmora i bolovanja, samo neki od situacija koji pokazuju da se prava radnika u Srbiji krše i da nisu dovoljno zaštićena.

"Koncept dostojanstvenog rada mora dobiti zasluženo mesto", poručio je Pašalić, saopšteno je na sajtu Zaštitnika građana.

Navodi se da su se tokom prethodne godine Zaštitniku građana najčešće prituživali građani zbog zlostavljanja na radu, otkaza ugovora o radu, neisplaćivanja zarada, neuplaćivanja doprinosa za socijalno osiguranje.

Ističe se da je Zaštitnik građana u postupcima kontrole rada javne uprave došao do zaključka da je nalaganje mera i izricanje sankcija od strane Inspektorata za rad i Poreske uprave prema poslodavcima često nedelotvorno i necelishodno.

"Radnici u velikom broju slučajeva nemaju adekvatne mehanizme za zaštitu svojih prava iz radnog odnosa, posebno u situacijama kada se radi o radnicima preduzeća u stečaju, kao i onima kojima su blokirani računi", izjavio je Pašalić.

Dodaje se da poslednji podaci istraživanja pokazuju da radnici u Srbiji imaju najduže radno vreme u Evropi i da se i dalje zbog nemara poslodavaca dešavaju ozbiljne povrede na radu.

"Zakon o radu garantuje određena prava zaposlenima, ali poslodavac i dalje ima prostor da postavlja uslove rada, da brani ili otežava sindikalno organizovanje, a sa druge strane zaposleni su primorani da pristanu na eksploataciju kako bi zadržali posao i obezbedili svojoj porodici egzistenciju", istakao je Pašalić.

Ocenjuje da zapošljavanje, pravo na stručno usavršavanje, sigurnost i bezbednost na radu, izjednačavanje položaja žena i muškaraca na tržištu rada, i ne manje važno pravo na rad ranjivih grupa moraju biti prioriteti države u unapređenju oblasti rada.

Dodaje i da je potrebno da nadležni organi uspostave efikasnu saradnju i razmenu informacija, kao i da preduzimaju sve mere prema poslodavcima koji krše prava zaposlenih.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike